Pensioen ont-versoberenDe (uitgestelde) salarissen (de pensioenen dus) van veel werknemers zijn de afgelopen jaren (fors) versoberd.

Op 1 januari 2018 wordt, vanwege een wettelijke aanpassing, het pensioen wederom beperkt en zullen de meeste pensioenregelingen aangepast moeten worden.

Een mooi moment om, als het tenminste weer beter met de onderneming gaat, aan de orde te stelen om de pensioenen weer wat te verbeteren.

 

Pensioen is uitgesteld salaris en voor veel werknemers van groot belang om niet in de financiële ellende te komen na pensionering (dit geldt voor 1 op de 5 ouderen).

De afgelopen jaren hebben veel werknemers een offer gebracht aan de werkgever om hun uitgestelde salaris met soms wel tientallen procenten te verlagen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde geweest bij bedrijven die het middelloonpensioen hebben verlaagd of dat hebben ingeruild voor een beschikbaar premiesysteem.

Deze pensioenveranderingen zijn vaak met de nodige druk tot stand gekomen en de informatie die is verstrekt door verzekeraars en pensioenadviseurs is nogal eens “niet helemaal nauwkeurig” geweest.

Het uiteindelijke pensioen valt voor veel gepensioneerden dan ook vaak zwaar tegen. En dit geldt zeker voor veel beschikbare premieregelingen.

 

Pensioenen (uitgesteld salaris) met enkele tientallen procenten verlaagd:

Middelloonpensioen en beschikbare premiepensioenen waren gebaseerd op 2,250%

Deze zijn nu gebaseerd op 1,875%

Verschil: 0,375%

Dit is PER JAAR. Bij 40 dienstjaren: 15% minder pensioen en dit wordt ook nog eens twee jaar later uitgekeerd (dus gemiddeld krijg je 2 jaar minder pensioen).

Als je het pensioen van 67 jaar vervroegd naar 65 jaar ga je nog eens 15-20% minder ontvangen.

En bij de overstap van middelloon naar beschikbare premie is de kans ook nog eens erg groot dat de berekende rendementen helemaal niet behaald worden. De leeftijdsafhankelijke premiestaffels gaan er vanuit dat het rendement constant 4% of 3% is. Ook na de pensioendatum. Daadwerkelijk is deze momenteel 0%.

 

Op 1 januari 2018 wordt het pensioen verder versoberd.

 

Pensioenen na 1 januari 2018:

Als de situatie met ingang van 1 januari 2018 wordt bekeken gaan wij terug van een maximaal middelloonpensioen van 2,25% per jaar naar 1,502% voor pensioenen op 65 jaar.

Een achteruitgang van meer dan 33%!

 

Bij de eerstkomende verandering van de pensioenen op 1 januari 2018 (pensioenleeftijd wordt 68 jaar) zou door de Ondernemingsraad best overwogen kunnen worden of de verwachtingen die zijn gewekt bij de verandering van het pensioen in de afgelopen jaren wel zijn uitgekomen. Als de gewekte pensioenverwachtingen niet overeenkomen met de pensioenontwikkelingen zou best een pensioenverbetering aan de orde gesteld kunnen worden in plaats van een nieuwe versobering.

 

De werknemers hebben (uitgesteld) salaris ingeleverd en deze tegemoetkoming komt ten gunste van de aandeelhouder(s). Als de resultaten dit toelaten zou de-versobering aan de orde gesteld kunnen worden.

 
 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies