Door een bepaling in de contracten van meerdere verzekeraars kan het perspectief op indexaties volledig komen te vervallen, terwijl de werkgever had beloofd aan de werknemers te gaan indexeren.

De gepensioneerden van Euronext zijn hun indexaties misgelopen en maakten hier een rechtszaak van. De rechter heeft de werkgever bevolen om de pensioentoezegging na te komen.

Als een werkgever pensioen toezegt aan de werknemers, moet dit worden verzekerd bij een pensioenuitvoerder. Bijvoorbeeld bij AEGON, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, Zwitserleven,  etc. De pensioenuitvoerder stelt een contract op (Totale hoeveelheid: meer dan 100 bladzijden) en in deze overeenkomst is o.a. overeengekomen wat er gebeurt als het contract eindigt. Contracten met verzekeraars hebben een beperkte duur (meestal 5 jaar) en eindigen dus allemaal.

gepensioneerden worden gedupeerdIk heb mij vaak boos gemaakt op een bepaling, die meerdere verzekeraars hebben opgenomen in hun standaardcontracten, waarbij de werknemers ernstig gedupeerd kunnen worden. Maar naast dat ik dit oneerlijk vind, blijkt nu dat werkgevers mogelijk een Pensioenpaard van Troje in huis hebben gehaald.

Wat is er aan de hand bij Nationale Nederlanden?

Ik kreeg voor een ondernemingsraad het oude pensioencontract ter beoordeling en hierin is het volgende opgenomen:

Bijlage 6 beëindigingsbepalingen blz 40/60

Na beëindiging van de overeenkomst behoudt de verzekeringnemer recht op overrente volgens de bepalingen in bijlage 4. Zodra de overrentevergoeding negatief is vervalt de overrente voor het vervolg.

Dit betekent dat in het contract is overeengekomen dat als de rente in de toekomst lager is dan de rente die Nationale Nederlanden als rekenrente heeft gebruikt (plus extra vergoedingen voor zichzelf) de werkgever en hiermee de werknemers de klos zijn: geen overrente en geen indexaties meer. Nooit meer. Ook niet als de inflatie en rente weer hoger worden. Echt een geval van kleine lettertjes en een financiële dienstverlener die alleen aan eigen winstmaximalisatie denkt.

 

In het pensioenreglement (pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de werknemers) staat o.a. het volgende:

Art 9 pensioenreglement toeslagen:

De werkgever probeert jaarlijks toeslagen te verlenen op ingegane pensioenen, nog niet ingegane premievrije pensioenen en opgebouwde pensioenen.

Dit recht kan in beginsel vervallen als geen vergelijkbare overeenkomst wordt afgesloten.

Als een nieuwe pensioenregeling is afgesloten bv ook middelloon, mag ervan worden uitgaan dat:

  • De werkgever iets heeft geprobeerd (maar wat heeft de werkgever dan geprobeerd?) om de afspraak na te komen en de pensioenen niet te laten uithollen door inflatie;
  • De werkgever niet zijn gestopt zal zijn met het toezeggen van pensioen en zal een vergelijkbare pensioenregeling hebben afgesloten;
  • Door het sluiten van een nieuw contract, gaan de bedingen in van het oude contract: de overrente en hiermee de indexatie komt te vervallen!
  • Het kan dat de (pensioenadviseur van de) werkgever duidelijk heeft gecommuniceerd met de werknemers (en/of na instemming van de ondernemingsraad) dat de indexaties zijn vervallen. Maar vaak is dit niet zo. En is dit wel duidelijk gecommuniceerd? En hebben de werknemers hiermee ingestemd?
  • En dan komt de vraag op: is dit ook overeen gekomen met de ex-werknemers en de gepensioneerden? Zijn zij ermee akkoord gegaan dat zij geen inflatiecorrectie meer zouden ontvangen? Nooit meer?

Het verschil tussen een pensioen met en zonder indexaties kan in de tientallen procenten pensioeninkomen (=uitgesteld salaris) lopen.

De schade voor werknemers kan lopen in de miljarden euro’s en dit gaat om honderden werkgevers die een contract bij deze verzekeraar hadden ondergebracht.

De rechter in de zaak gepensioneerden Euronext is duidelijk: het recht op voorwaardelijke indexaties is een recht en dit mag niet worden afgenomen.

Ik roep gedupeerden op om dit aan de orde te stellen bij hun ondernemingsraad en een melding te doen op pensioenklokkenluider.nl.

Ik zal binnenkort over andere verzekeraars berichten, want Nationale Nederlanden is niet de enige verzekeraar die op deze wijze werknemers, gepensioneerden en werkgevers dupeert.

 
 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies