cashmanagementHoe staat uw cashpositie ervoor, DGA? Kunt u aan uw financiële verplichtingen voldoen? En blijft er dan nog voldoende reserve over om te investeren? Uit eigen ervaring weten wij dat goed cashmanagement een heikel punt is voor veel ondernemers. Want hoe krijg je – en houd je – grip op je liquiditeit? In dit artikel zetten wij enkele kortetermijn- en langeretermijnmaatregelen op een rijtje die u daarbij helpen.

Goed cashmanagement van wezenlijk belang voor elke ondernemer

Cash is king. En actief sturen op cash betekent in veel gevallen het verschil tussen op korte termijn ‘sappelen’ om rond te komen en vooruitdenken welke liquide middelen u nodig hebt om ook op langere termijn financieel gezond te blijven. Zo kunt u uw debiteuren blijven betalen, wordt u minder afhankelijk van derden én houdt u nog geld over om uw groeiambities waar te maken.

Vergroot uw financiële ruimte op korte termijn

De belangrijkste aandachtspunten om op korte termijn meer geld te genereren hebben betrekking op uw debiteurenpositie en crediteurenpositie. Door uw facturatie- en betaalproces goed in te richten en en (potentiële) klanten te toetsen op hun kredietwaardigheid kunt u al heel veel winnen.

Verder is het belangrijk om grip te krijgen op uw voorraden en onderhanden werk. Hoe? Door de omloopsnelheid te verhogen en uw inkoopproces te optimaliseren. Daarmee beperkt u ook het risico op onnodig afwaarderen.

Zo zijn er nog veel meer maatregelen die u op korte termijn kunnen helpen uw cashreserve te verruimen.

Creëer een stevige financiële buffer voor de langere termijn

Wilt u ook op langere termijn in control blijven van uw cashmanagement, dan is het belangrijk aandacht te besteden aan uw investeringsproces. Onder meer door uw investeringen zorgvuldig te plannen en bewust te kiezen welke financieringssoorten u hierbij inzet. Door periodiek omzetprognoses en concurrentieanalyses te maken, zodat u goed kunt anticiperen op verwachte marktontwikkelingen. En door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om uw kostprijzen te verlagen dan wel uw marges te vergroten.

Dit is slechts een selectie uit de maatregelen die u kunt nemen om ook op de langere termijn actief te sturen op uw cashpositie.

Gratis whitepaper “Zo levert actief sturen op cash u financieel voordeel op”

Binnen elke onderneming is ruimte voor verbetering. Ongeacht hoe klein of hoe groot uw bedrijf is, in welke sector u actief bent en of u veel of weinig concurrentie hebt. Goed cashmanagement biedt altijd aanknopingspunten om uw onderneming financieel gezond en toekomstbestendig te maken en te houden. Meer weten over hoe u actief kunt sturen op uw liquiditeit? U leest het in de gratis whitepaper “Goed cashmanagement: cash is king… maar zelf de koning heeft sturing nodig”.

Vraag de whitepaper “Goed cashmanagement: cash is king… maar zelfs de koning heeft sturing nodig” gratis aan.

 :
Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies