verandermanagementManagementconcepten hebben de neiging veel te beloven, maar verwachtingen niet voldoende waar te maken. Verandermanagement gaat over de managementinterventies die effect zouden moeten hebben. Er is een veelheid aan terminologie: wat werkt dan eigenlijk wel of juist niet?

Voorspelbaarheid zijn dan ook geen gelukkige termen voor een complexe omgeving.

Basisprincipes van verandermanagement: wat werkt wel?

Cliënten, professies en management werken binnen de gezondheidszorg in eenzelfde systeem, maar vanuit een verschillende positie en verschillend referentiekader. Basisprincipes van adequaat verandermanagement daarbij zijn onder meer:

 • manager dient continu aandacht te geven aan de adequaatheid van de organisatie om de eigen doelen na te streven
 • een goede probleemanalyse dient vooraf te gaan aan actie
 • maak gebruik van beschikbare kennis en inzichten
 • proces, inhoud en werkwijze moeten in samenhang worden beschouwd en vormgegeven
 • management moeten vanuit eigen verantwoordelijkheid en rol in actie (kunnen) komen (Ten Have, 2009, 557).

 

Wat werkt niet?

Ten Have (2018) heeft de 18 belangrijkste aannames m.b.t. verandermanagement getoetst. Ik geef de belangrijkste weer die niet  werken:

 • zeventig procent van alle veranderinitiatieven mislukt: niet aan te tonen
 • zonder gevoel voor urgentie veranderen mensen niet: blijkt niet uit onderzoek
 • organisatieverandering vereist leiders met een hoge emotionele urgentie: blijkt niet uit onderzoek
 • participatie is cruciaal voor succesvolle verandering: niet waarschijnlijk
 • weerstand is schadelijk voor het veranderproces: niet waarschijnlijk

 

Wat is effectief management?

Kern is het nemen van verantwoordelijkheid. Daarnaast hanteer je een beperkt aantal principes:

 • Alleen resultaten tellen
 • Een bijdrage leveren aan het geheel is belangrijk(er)
 • Concentreer je op een beperkt aantal (belangrijke) zaken
 • Maak gebruik van beschikbare sterktes
 • Wederzijds vertrouwen
 • Denk positief

Je hebt als manager of ondernemende professional een beperkt aantal (doe die daarom goed):

 • Doelen vaststellen
 • Organiseren
 • Besluiten nemen
 • Monitoring, meten en beoordelen
 • Ontwikkelen van mensen (jezelf)

Literatuur

Have, S. ten, W. ten Have en B. Janssen. (2009). Het veranderboek. 70 vragen van managers over organisatieveranderingen. Amsterdam: Mediawerf

Have, W. ten (2011). Weg van verandering. Systematisch besturen: organisatiekundige en veranderkundige verkenningen en toepassingen van het in control concept. Amsterdam: Mediawerf

Have, W. ten, A-B. Huijsmans, M. Otto en S. ten Have. (2018). Verandermanagement veranderd. 18 populaire veranderideeën getoetst. Amsterdam: Boom

Woldendorp, H. en A. Jeninga. (2018). Organisaties ontwarren. Systemisch kijken, denken en doen binnen de gezondheidszorg. Amsterdam: SWP

 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies