Crowdfunding wordt nogal eens vergeleken met Marktplaats. Je maakt een fotootje van je project, een korte omschrijving erbij en je plaatst het op de website. Vervolgens leun je ontspannen achterover en het geld stroomt binnen. Je zakelijke financiering is zo lekker snel geregeld. Dat is echter een misvatting! Zowel het crowdfunding platform als de investeerders verlangen een zorgvuldig uitgewerkt ondernemingsplan. Begrijpelijkerwijs willen zij kunnen beoordelen of hun geld in goede handen is en goed besteed wordt.

Welke informatie stop ik in mijn ondernemingsplan?

In het hieronder staande overzicht vind je de belangrijkste ingrediënten van je ondernemingsplan. Kredietverschaffers zullen deze informatie kritisch tegen het licht houden. Zorg voor overzichtelijkheid, volledigheid en realistische prognoses. Misschien hebben niet alle crowdfunders voldoende kennis en ervaring in huis om het ondernemingsplan te kunnen beoordelen, maar het crowdfunding platform heeft dat zeker wel. Het is namelijk hun taak om de investeerders goed voor te lichten en zo goed mogelijk te beschermen tegen eventuele risico's.
 
Zakelijke financiering
 

De ondernemer:

Investeerders zijn allereerst geïnteresseerd in de ondernemer en het team, verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

 • persoonlijke motieven: waarom doe je het en waarom juist dit project
 • persoonlijke gegevens: daarbij inbegrepen opleiding en werkervaring, maar ook, wat zijn je sterke en zwakke punten
 • ondernemerskwaliteiten: wat heb je tot nu toe als ondernemer bereikt
 • persoonlijke ambities: waar wil je heen met je onderneming?

De onderneming:

 • bedrijfsgegevens: handelsnaam, rechtsvorm, kamer van koophandel nummer, BTW-nummer
 • vergunningen
 • leveringsvoorwaarden
 • administratie en belastingen: welk administratie- of accountantskantoor staat je bij?
 • verzekeringen
 • personeel: hoe ervaren en deskundig is het team? Is er voldoende personeel om de expansie op te vangen?

De markt:

 • waardepropositie(s) en doelgroep: met behulp van "het waardepropositie canvas" geef je schematisch weer wie je doelgroep is en wat jij hen aan te bieden hebt.
 • markt-en concurrentieanalyse: hoe groot is de markt waarop je je richt en wat zijn de actuele trends? Onderbouw het zo goed mogelijk met betrouwbare cijfers (CBS).
  Wie zijn je voornaamste concurrenten en hoe onderscheid jij je van hen?
 • SWOT-analyse: met een SWOT-analyse laat je zien waar je sterke en zwakke punten liggen en waar er mogelijkheden en bedreigingen zijn. Zo maak je kansen en risico’s inzichtelijk en geef je ze op een overzichtelijke manier weer.
 • marketingplan: op basis van je waardepropositie canvas, kun je laten zien hoe je denkt dat je de klanten kunt bereiken. Waar liggen je USP's (unique selling points) en hoe breng je die overtuigend onder de aandacht van je doelgroep.

De financiën:

 • verdienmodel: hiermee laat je zien hoe de onderneming winst maakt en/of denkt te gaan maken, uitgaande van realistische doelstellingen.
 • investeringsbegroting: hoeveel werkkapitaal heb je nodig om je plannen te realiseren? Welke investeringen zijn nodig, inclusief eventuele aanloopverliezen.
 • financieringsbegroting: waar ga je het werkkapitaal vandaan halen? Welke financieringsmix is optimaal? Bijvoorbeeld eigen geld in combinatie met crowdfunding? Of crowdfunding als voorloper van bancair krediet? etc.
 • exploitatiebegroting: hoe zien de verwachte omzet, inkoop en kosten eruit? Hoeveel winst denk je te gaan maken?
 • cash flow forecast: maak een liquiditeitsbegroting die zicht geeft op hoeveel geld er maandelijks binnenkomt en uitgaat. Vooral van belang voor de vraag welke maanden het meest geschikt zijn voor de nieuwe investeringen.

Een zakelijke financiering via crowdfunding regelen vraagt om een persoonlijke aanpak

Een bancaire financiering aanvragen is veel onpersoonlijker geworden. Je dient je plannen en cijfermateriaal in bij de bank, waar aan strakke regels gebonden kredietbeoordelaars je aanvraag door de molen halen. Het is dus niet meer de lokale filiaalhouder die je al jaren kent die beslist over je kredietaanvraag. Filiaalhouders zijn inmiddels verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor anonieme beoordelaars van het hoofdkantoor. Die kijken er heel anders naar. Zijn bijvoorbeeld de trends in jouw branche negatief, dan is jouw ondernemerschap en frisse aanpak al gauw niet meer genoeg voor goedkeuring.

Bij zakelijke financiering via crowdfunding is veel meer ruimte voor een persoonlijke aanpak. Je krijgt de mogelijkheid voor zinvolle interactie en klankboorden. Je kunt daar met behulp van een goede pitch, persoonlijke gesprekken met investeerders en een strakke videopresentatie, jouw enthousiasme en zakelijke inzichten veel beter naar voren brengen. Natuurlijk moet het cijferwerk gezond zijn, maar ondernemen betekent obstakels overwinnen en uitdagingen accepteren. Die "can do-uitstraling" helpt je bij crowdfunding, maar gaat verloren aan het loket van de bank.

 

 

NB: op het gebied van vastgoed crowdfunding vind je zeer veel informatie in deze handleiding:Uitgebreide gids voor vastgoed crowdfunding