Een zeer belangrijk onderdeel van het crowdfunding proces is de financiële onderbouwing. Financiering van je project via een crowdfunding platform kun je als het ware zien als een openbare kredietaanvraag. Je presenteert je project aan een groot publiek, dat publiek houdt je aanvraag kritisch tegen het licht en besluit al dan niet tot deelname. Jouw project is natuurlijk niet het enige voorstel dat zij onder ogen krijgen, dus veel hangt af van een eerlijke en transparante presentatie. Daarbij zou je onder meer gebruik kunnen maken van de SWOT-analyse, een zwakte/sterkte analyse van je project:
 
crowdfundings proces
 

Het is een analyse die investeerders hoogstwaarschijnlijk zelf al maken, wanneer zij een deelname overwegen. Je kunt ze maar beter voor zijn, zodat je invloed hebt op dat afwegingsproces. Het is goed om je bewust te zijn van de motieven van de investeerders. Bij het inzetten van hun spaartegoeden hebben zij bijvoorbeeld de keuze om in de aandelen- en obligatiemarkt te beleggen of in crowdfunding. Zij zoeken vaak wat extra inkomen of willen hun pensioen aanvullen. Steeds meer investeerders geven de voorkeur aan crowdfunding vanwege het extra rendement, maar ook vanwege de overzichtelijke risico's.

Hoe zet je een SWOT-analyse op?

Zoals je aan het voorbeeld kunt zien, is de opzet van de analyse eenvoudig. Dat maakt deze analyse daarom ook zo aantrekkelijk. Ook hier geldt KISS: keep it simpel stupid, een boodschap komt alleen over als men niet te veel tegelijk wil vertellen en de vorm simpel wordt gehouden.

Je maakt een raster met vier vakken zoals je in het bovenstaande voorbeeld kunt zien. Je gaat er eens goed voor zitten, bij voorkeur samen met de mensen die nauw betrokken zijn bij het project, en je begint te brainstormen. Iedereen mag suggesties doen met betrekking tot sterke en zwakke punten binnen het bedrijf of afdeling. Datzelfde geldt voor kansen en bedreigingen die zich buiten de organisatie bevinden.
 

 

Deze sessie zal resulteren in een hele lijst aan suggesties. Die lijst ga je vervolgens gezamenlijk weer door totdat je een realistisch overzicht hebt. Je hebt nu de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen overzichtelijk in kaart gebracht.

Het gebruik van de SWOT-analyse in het crowdfunding proces

Een SWOT-analyse heeft geen zin als je de realiteit niet onder ogen wilt zien. Eerlijkheid bij het invullen is een absolute vereiste. Dat betekent niet dat je moet overdrijven. Een ondernemer die alle worst case scenario's bij elkaar optelt zal nooit met het project beginnen. Het gaat vooral om redelijk te verwachten tegenslagen die op je pad kunnen komen. Op het moment dat je natuurrampen, diepe recessies en revoluties begint in te calculeren wordt het tijd voor een carrière buiten het ondernemerschap.

Het gaat dus om een realistische weergave van de stand van zaken en een gezonde waarschijnlijkheidsdiagnose van externe factoren. Je wilt je mogelijke investeerders niet nodeloos afschrikken. Zij moeten zich makkelijk kunnen inleven in de analyse. Het is belangrijk dat zij zien dat je je ook bewust bent van zwakheden en risico's en er geen roze reken-je-rijk-show van hebt gemaakt.

Nuchter ondernemerschap tonen vergroot de geloofwaardigheid van je project enorm. Je bent trots op de sterke punten, je ziet uitdagingen in de zwakke punten, je staat open voor nieuwe kansen en je bent je bewust van bepaalde externe risico's. Beleggers waarderen dat en belonen dat met hun deelname.

Heb je een veelbelovend project, waarvoor je funding zoekt, neem dan gerust contact (088-6962025) met mij op en ik help je graag verder, niet alleen met deze SWOT-analyse, maar met het opzetten en promoten van het hele crowdfunding proces!