Toegang tot gezondheidsinformatie

De vraag is hoe je als (zorg)organisatie duurzaam blijft als digitalisering steeds meer impact zal hebben op de interne werkprocessen. Door digitalisering krijgen burgers zelf toegang tot gezondheidsinformatie. De relatie met zorgprofessionals wordt daardoor meer gelijkwaardig. Bij het digitaliseren van de zorg spelen de patiënten, de inzet van ICT en de logistieke processen een belangrijke rol.
 
persoonlijke gezondheidsomgeving
 
Het vermogen om patiënten te monitoren, gezondheidsgegevens te verzamelen en vroegtijdig te reageren op of zelfs te voorspellen, zal de inrichting van de zorg gaan veranderen. In de thuissituatie  is er de mogelijkheid van leefstijlmonitoring bij ouderen die zelfstandig wonen. Verschillende sensoren in huis meten de bewegingsactiviteit van de bewoner, hoeveel calorieën hij verbruikt, wat zijn slaapcyclus is, etc.

Dus: eigen regie van de patiënt

Deze eigen regie van de patiënt over zijn gezondheid vraagt om een herinrichting van de zorg: de zorg komt naar de patiënt toe in plaats van de patiënt naar de zorg (Topol). De ICT infrastructuur zal zich steeds meer richten op vormen van horizontale samenwerking in de keten. Zorg in de thuissituatie wordt steeds meer dominant. Nodig is een totaaloverzicht van de verschillende zorgvormen.

Bij elkaar brengen informatie

Dit vraagt om een totaaloverzicht van alle dienstverlening die de verschillende zorgverlenende organisaties aan één patiënt bieden: persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

In de thuissituatie gaat het erom dat de burger zelf kan kiezen, de gezondheidsproblematiek kan worden teruggebracht en nieuwe vormen van zelfregie en zelfmanagement ontstaan.

Een PGO is dus een Persoonlijke Gezondheidsomgeving voor alle gezondheidsinformatie en ondersteuning. Binnen een PGO kunnen gebruikers online en op een veilige manier gezondheidsgegevens verzamelen, beheren en delen. Een PGO is een levensbreed online hulpmiddel voor alle burgers – patiënten en cliënten - om grip te houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot medicatie, van inentingen tot onderzoek uitslagen.

Nieuwe vormen van samenwerking

Hiermee ontstaan nieuwe mogelijkheden die tot effectievere samenwerking tussen de betrokken zorgverleners, zorgaanbieders en cliënten/patiënten (en hun naasten) leidt. Het gaat om de volgende effecten:

  • Verbetering van toegang tot de zorg;
  • Verbetering van de ervaren zorg;
  • Verbetering van de doelmatigheid van de zorg (samenwerking);
  • Vermindering van administratieve lasten en kosten (voor zowel de zorgprofessional als burgers);

 
Literatuur

  • Lee, T.H. en J.J. Mongan. (2009).  Cambridge, Mass.:MIT Press.
  • Topol, E. (2015).  The patient will see you now. The future of medicine is in your hands. New York: Basic Books
  • Woldendorp, H. en J. Hoekman. (2019).  De weerbarstige praktijk. Een evolutietheorie van het sociaal domein. Amsterdam: SWP