Werkrelaties worden korter

Persoonlijk ondernemerschap

We zien steeds meer platformen. Wat betekent dat voor loopbanen? Platformen zijn ingericht om netwerkstructuren mogelijk te maken. Een consequentie hiervan is dat er steeds minder langdurige werkrelaties zijn. Je kunt kiezen uit verschillende rollen: professional (inhoudelijk gedreven), manager ( plezier in het behalen van resultaten) en ondernemer (iets willen bereiken door risico’s te nemen).

Inzicht in aspiraties

Wat nodig is, is een andere, innovatieve, houding. De houding waarmee je in je organisatie staat, waarmee je in je werk staat, is crucialer dan ooit. Je aspiraties bepalen waar je lol aan ontleent: het is verstandig daarmee bezig te gaan. Je zult zien dat dat energie geeft en dat je bereid bent daar moeite voor te doen. De arbeidsmarkt bepaalt of je kennis en aspiraties tot een loopbaan kunnen gaan leiden: wie is van plan jou te betalen. Voordelen komen op een bepaalde plek naar voren: stel voor jezelf vast of je je op die plek bevindt of dat je moet verhuizen.

Begin gewoon

De beste manier om erachter te komen waar je kracht ligt is gewoon gaan beginnen. Bepaal eerst waar je goed in bent: je kennis, professionele verbindingen, vaardigheden die je beheerst, je reputatie/imago, je sterktes (wat gaat vanzelf). De snelste manier om te veranderen is om te gaan met mensen die reeds zijn wat jij wilt worden. Je hebt steeds drie mogelijke competitieve voordelen ten opzichte van concurrenten: wat breng je mee aan kennis en ervaring, wat zijn je aspiraties en wat is de arbeidsmarktwerkelijkheid.

Persoonlijk ondernemerschap

Persoonlijk ondernemerschap houdt in dat je je werk en je ontwikkeling stuurt in de richting die jij wilt. Je houdt hierbij ook rekening met de omgeving waarin je werkzaam bent, zodat zowel jijzelf als je omgeving optimaal profiteren en renderen. Je stelt je eigen werk- en leerproces centraal en geeft het proactief vorm. Dat kan in de rol van professional, manager of ondernemer.

Persoonlijk ondernemerschap heeft als groot voordeel dat je jezelf stuurt en je eigen werk creëert. Het effectief inzetten van je talent verzekert je vaak van succes. Het levert je namelijk een duurzaam concurrentievoordeel op als professional (en uiteraard als mens). Je leervermogen is daarbij essentieel: de mate waarin je in staat bent om nieuwe informatie te verwerken en effectief toe te passen. Het gaat daarbij om nieuwe informatie uit een veelheid aan bronnen, zoals training, lessen, internet, boeken, sociale media, feedback en (zelf)reflectie. Leervermogen maakt dat je adaptief bent: je kunt je op de meeste plekken goed aanpassen.

Literatuur

Woldendorp, H. en T. Woldendorp. (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: SWP