Creëer je eigen werk

Hoe kom ik tot persoonlijk ondernemerschap?Persoonlijk ondernemerschap heeft als groot voordeel dat je jezelf stuurt en je eigen werk creëert. Het effectief inzetten van je talent verzekert je vaak van succes. Het levert je namelijk een duurzaam concurrentievoordeel op als professional (en uiteraard als mens). Je leervermogen is daarbij essentieel: dermate waarin je in staat bent om nieuwe informatie te verwerken en effectief toe te passen. Het gaat daarbij om nieuwe informatie uit een veelheid aan bronnen, zoals training, lessen, internet, boeken, sociale media, feedback en (zelf)reflectie. Leervermogen maakt dat je adaptief bent.

Zelf initiatief nemen

Persoonlijk ondernemerschap gaat erom om zelf het initiatief te nemen. Persoonlijk ondernemerschap houdt in dat je je werk en je ontwikkeling stuurt in de richting die jij wilt. Je houdt hierbij ook rekening met de omgeving waarin je werkzaam bent, zodat zowel jijzelf als je omgeving optimaal profiteren en renderen. Je stelt je eigen werk- en leerproces centraal en geeft het proactief vorm. Vragen die je helpen:

  • Wie wil ik zijn?
  • Waar heb ik lol aan?
  • Waar word ik enthousiast van?
  • Welke (belemmerende) overtuigingen heb ik?
  • Hoe hoog leg ik de lat?

Belang wendbaarheid

Persoonlijk ondernemerschap gaat over zelf de regie nemen. Het is belangrijk dat je beseft dat terugkijken naar hoe het was (en is) niet voldoende is. Om een voorbeeld te noemen: door de ontwikkeling van technologie verdwijnen tussenfuncties. Je daar op richten (reisbureau; werken bij een bank etc) schiet niet echt op. De vraag is dus hoe ik nog wel onderscheidend ben. Een kerncompetentie daarbij is  dat je wendbaar moet zijn: speel snel in op mogelijkheden (mislukkingen) en maak er gebruik van. Wendbaarheid vertaalt zich in:

  • Blik naar buiten (ook als je binnen zit): wees je bewust van trends, ontwikkelingen en kansen (en beperkingen)
  • Goed voorbeeld doet goed volgen: kijk naar succesvolle ondernemers en hoe die opereren
  • Vergroot je flexibiliteit: probeer met verschillende mensen tot samenwerking te komen, wees niet bang om informatie te delen en durf risico’s te nemen
  • Probeer te komen tot nadenken over lange en korte termijn: combinatie van visie en actie

Literatuur

Woldendorp, T. en H. Woldendorp. (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: SWP