Hoe ontwikkelt groei zich?

Strategieontwikkeling

Hoe kun je digitale ontwikkelingen duiden? Er is (bij goed kijken) een verschuiving van lineaire naar exponentiële groei. Daarbij krijgt een steeds kleiner aantal mensen een groter aandeel van deze groei. De grote internetbedrijven hebben toegang tot een steeds groter aantal data die ze gebruiken om besluitvormingsalgoritmen te ontwikkelen.

Lerende systemen

Om hiermee om te kunnen gaan is het gewenst dat organisaties strategie niet als een lineair proces zien maar als een lerend systeem. De adoptie van nieuwe technologie is slechts voor een deel afhankelijk van de aantrekkingskracht: belangrijker is de mate waarin het door de technologie vernieuwde ecosysteem kan concurreren met het bestaande systeem. Het gaat er daarbij om indicatoren vast te stellen die zo vroeg mogelijk de mogelijkheid van succes van een transformatie voorspellen.

Doelstelling

Het doel van een organisatie is altijd te zorgen voor tevreden klanten. Waarde voor de klant betekent simpel dat klanten de rekening willen betalen. Winstgevendheid is vanuit dit perspectief een vorm van controlinformatie: doen we de juiste dingen (effectiviteit) en doen we de dingen goed (doelmatigheid)? De werkelijke innovatie ontstaat doordat bestaande dingen door nieuwe worden vervangen, gefundeerd op nieuwe technologieën die nieuwe oplossingen mogelijk maken voor hetzelfde probleem van een cliënt.

Timing

In een digitaliserende omgeving is meestal de richting van veranderingen wel inzichtelijk, maar zijn de mate waarin en de (juiste) timing onzeker. Veel strategieën mislukken niet zozeer vanwege hun inhoudelijke aspecten maar vanwege de timing Aris (104): ‘in tijden van grote verandering moet de strategie zich niet uitspreken over waar de reis heen gaat maar over hoe de weg gevonden wordt’.

Moderne strategieontwikkeling

Het gaat om het onderscheid tussen ‘hoe los ik problemen op’ en ‘hoe los ik probleem A’ op. Bij strategisch management gaat het dus niet om ‘wat doet organisatie X in situatie Y om doel Z te bereiken’, maar om de vraag ‘wat voor soort mechanisme is nodig om bepaalde strategieën te bereiken’, los of het om de zorg of het bedrijfsleven gaat. De bijdrage van strategisch management is uiteindelijk gericht op het metaniveau: hoe kom je tot principes die een strategie bepalen?

De vraag is dus niet welke strategie we de komende jaren uitvoeren, maar wat de sleutelkarakteristieken van succesvolle strategieën zijn. Kern is het strategieproducerende systeem zelf; de output van strategisch management zijn concrete strategieën. Het gaat erom inzicht te krijgen in de karakteristieken, kwaliteiten, componenten en functies van het strategieproducerende mechanisme.

Literatuur

Aris, A. (2019). Wegwijzer in het digitale doolhof. Amsterdam: Business Contact