Trendwatcher Adkiedj Bakas legt in  ‘Ziel in de zorg. Hoe technologische revoluties en nieuw burgerschap leiden tot een vernieuwde zorgbranche’.(Bakas books, 2017) een aantal toekomstige ontwikkelingen uit.

We doen meer zelf

In lijn met ontwikkeling van de participatiemaatschappij gaan we meer zelf doen aan zorg (zowel zelfzorg als mantelzorg). De grens tussen professionele zorg, mantelzorg en zelfzorg gaat vervagen.

Nadruk ligt op technologie ‘push ‘(voortdurende innovatie en verleggen van huidige grenzen) en markt ‘pull’ van zorgconsumenten. Het zorgstelsel wordt gestuurd op kwaliteit. De macht van cliënt gaat toenemen .

We kijken anders

De arbeidsmarkt in de zorg gaat differentiëren: in lijn met de trend van de-institutionaliseren, de-professionaliseren en groeiende kleinschaligheid komt het werk meer buiten reguliere instellingen te liggen. Door toenemende eisen neemt de behoefte aan vakmensen toe: professionalisering staat centraal. Er is behoefte aan openheid, samenwerking en multidisciplinaire oplossingen.

Er is een behoefte aan nieuwe arbeidsvormen en technologische ontwikkelingen om om te kunnen gaan met de grote tekorten

Sturing van onderop

digitale zorgomgeving

Informatietechnologie maakt mensen mondiger. De trend is dat burgers (cliënten) steeds activistischer gaan worden bij het behartigen van hun eigen belangen (patient empowerment). Burgers verenigen zich in het domein van wonen, zorg en welzijn. Innovatie wordt steeds vaker van onderop gestuurd. Eigen verantwoordelijkheid wordt sterker: hierbij hoort bewustwording van de eigen leefstijl.

Eind 2016 is het rapport ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ door de commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen (Zorginstituut Nederland) uitgebracht. Het rapport geeft aan hoe de komende jaren leren en opleiden in de domeinen zorg en welzijn in een digitale omgeving zich zal ontwikkelen. Centraal in het advies staat dat uitgegaan moet worden van het functioneren, de veerkracht en de eigen regie van burgers.

Centrale elementen zijn: permanent leren in teams en netwerken en leven, leren en werken met technologie.  Door de digitale mogelijkheden leidt investeren in een netwerk tot (complexe) coördinatie tegen lage kosten. In de gezondheidszorg neemt de invloed van platformen inmiddels toe..

Multidisciplinaire en transmurale samenwerkingsvormen bieden mogelijkheden om taken te delegeren en daarmee kosten te besparen. Het is duidelijk dat vormen van sturing en coördinatie nodig zijn om een integraal multidisciplinair zorgpakket te leveren dat aansluit op de zorgvraag van de patiënt. Daarvoor hebben wij een cliëntportaal (www.curaevitelbalie.nl) een cliëntportaal ontwikkeld.
 
curaevitelbalie
 

 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies