arbeidsmarkt

Het wordt tijdelijk

We gaan mogelijk een ontwikkeling op de arbeidsmarkt tegemoet waarin arbeidsrelaties structureel een tijdelijk karakter kennen. Dit vertaalt zich in een toename van start-ups die gedurende een bepaalde periode de inzet van professionals nodig hebben.

Eigen vaardigheden

Het gaat er dan om dat voor professionals centraal komt te staan: wat doe je, waar ben je goed in, wat voeg je toe, en ook: wat past er juist niet bij je? Continue feedback neemt de plaats in van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het gaat dan om het creëren van een wendbare loopbaanstrategie. De arbeidsmarkt kenmerkt zich door onzekerheid; daarom zijn de eigen vaardigheden ook zo belangrijk.

Professionals moeten kunnen schakelen tussen meerdere rollen en meerdere functies tegelijk, zonder zichzelf te verliezen. Professionals  moeten zich voorbereiden op carrières in meerdere fases en langs meerdere sporen, en niet langer denken in functies en banen maar in hun eigen inzetbaarheid en aanpassingsvermogen.

Hetzelfde probleem vraagt in de ene situatie om een andere oplossing dan in een andere. De kunst is om open te blijven staan voor verschillende mogelijkheden en meningen, zodat je steeds de beste oplossing vindt voor de situatie waarin het probleem zich voordoet.

Succesvol ondernemen

Minderhoud (2017) omschrijft ondernemerschap als het vermogen en de bereidheid om een zakelijke onderneming te ontwikkelen, organiseren en beheren om daarmee winst te maken. Ondernemerschap is tegelijkertijd een organisatievorm, een competentie en een eigenschap.  Ze heeft een formule voor succesvol ondernemen ontwikkeld:

(W + D) x (4P + L) = O* .W:  waarom ondernemen (missie en visie) + D:   denken, mindset, je instelling als ondernemer x  4P: publiek, planning, product (dienst), presentatie + L:   leren: door zelfstudie, acties, ondernemersvaardigheden =  O*: ondernemen met een overvloed aan bronnen, oplossingen kansen en ideeën.

Door je eigen zingeving toe te passen en met vertrouwen en doelgerichtheid te werken heb je de W en D ingevuld. Voor de 4P’s gaat het om vragen als: hoe bouw ik aan een netwerk van geïnteresseerden, hoe plan ik mijn werk en welke strategie gebruik ik, hoe gebruik ik sociale media etc. De L en de O gaan om leren in actie en weg te blijven uit je comfortzone.

Loopbaan als start-up

Uitgaand van de huidige snelle veranderingen en het gegeven dat loopbanen steeds meer verspreid over meerdere organisaties en in meerdere vormen zullen plaats vinden is het zonder meer intelligent om je loopbaan als een start-up in te richten. Het verstandigste vertrekpunt is daarom ervan uit gaan dat je omgeving verandert, dat jezelf verandert en dat je concurrenten veranderen.

Literatuur

  • Minderhoud, L. (2017). Van werknemer naar ondernemer. De winnaarsformule voor vrij ondernemen. Utrecht: BigBusinessPublisher
  • Woldendorp, H. en T. Woldendorp. (2019).  De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: SWP