Peter Senge: Mensen zijn niet zozeer tegen verandering, maar zijn er op tegen veranderd te worden.

Veranderingen in de omgeving

Van mensen wordt verwacht dat ze sneller werken, dringend reageren op uitdagingen en kansen en samenwerken om ongestructureerde problemen op te lossen met behulp van mobiele platforms, digitale bronnen en teamwork in een kort tijdsbestek.

Het gaat om gedrag

GedragsveranderingGedragsverandering is wezenlijker dan het veranderen van opvattingen. Omdat gedrag zichtbaar is kun je zien of een bepaalde interventie ook daadwerkelijk effect heeft. Gedrag liegt niet: je ziet wat mensen doen; je weet niet wat ze denken. Nieuw gedrag ontstaat als we mensen vragen zich op een bepaalde manier te gedragen. Dan moet wel volstrekt helder zijn wat het gedrag dan moet zijn.

De kern van iedere verandering is daarom gedragsverandering.  Een gedragsverandering in een onderdeel heeft invloed op het gedrag van andere delen wat weer leidt tot een leersysteem. Mensen vinden op drie manieren betekenis: bijdrage aan een opgave, bijdrage aan een persoon, omzetten van tekortkoming in een prestatie (Malik 2014). Het gaat erom je voor te bereiden op mogelijke (onverwachte) situaties. Handel altijd zo dat het aantal opties groter wordt. Dat vereist bewegen.

Effectieve methode

Een eenvoudige en effectieve methode is het gebruiken van een checklist: verbeteren prestaties; helpen bij het leren van nieuwe gedragsroutines; stroomlijnen routine werk. Gibbons maakt gebruik van het VSC instrument:

  • Visualiseer: hoe ziet het eruit als je ermee bezig bent
  • Specificeer: welk specifiek gedrag wordt anders
  • Committeer: wanneer ga je dit gedrag gebruiken

Belangrijk is steeds te evalueren. Een mogelijk flauwe opmerking over de rol van consultants (mijn vorige rol). Ze worden beloond voor het verkopen van advieswerk,  soms voor het leveren van goed werk, maar zelden voor het evalueren of hun werk ook daadwerkelijk zaken heeft verbeterd. Dat laatste is de kern.

Literatuur

Gibbons, P. (2019). The science of organizational change. Hoe leaders set strategy, change behavior and create an agile culture. Phronesis Media

Malik, F. (2014). Wenn Grenzen keine sind. Management und Bergsteigen. Frankfurt: Campus Verlag

Senge, P. (1994).  Fifth discipline fieldbook. Strategies and tools for building a learning organization. New York: Crown Business

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven (2022). Zie je big picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP