Een crowdfunding pitch vergelijken met een doorsnee verkoopverhaal gaat niet op. In de eerste plaats is er geen sprake van een simpel "product" dat eenvoudig te vergelijken is met andere soortgelijke "producten". En in de tweede plaats heb je te maken met een kritisch publiek, dat graag grondig wil worden voorgelicht en bovendien waarschijnlijk niet deskundig is op jouw terrein. Daar komt nog bij dat waar het gaat om de financiën men terecht extra gevoelig is en er geen ruimte mag zijn voor twijfels over de informatie die verstrekt wordt.

Het succes van een crowdfunding campagne staat of valt daarom met de overtuigingskracht van de crowdfunding pitch. Je zult alles op een begrijpelijke en overzichtelijke manier uit de kast moeten halen. Transparantie is cruciaal. Professionele crowdfunding platforms als Geldvoorelkaar.nl helpen je daarbij en stellen je in staat om je online publiek optimaal voor te lichten.
 
crowdfunding pitch

Toonzetting en aankleding van de crowdfunding pitch

Crowdfunding richt zich op een breed publiek en niet op een gespecialiseerde financieringsafdeling van een bank. Dat maakt een flink verschil bij de toonzetting en aankleding van de pitch. Een goede crowdfunding pitch spreekt de taal van de beleggers. Zij moeten overtuigd worden en enthousiast gemaakt worden. Dat betekent dat een pitch die loopt als een goed verhaal op veel meer succes kan rekenen, dan een droge opsomming van feiten.

Wat drijft je als ondernemer, hoe ben je op het idee gekomen, waar zie je kansen en waarom? Achtergrondinformatie die de pitch tot leven brengt. Dat hoort allemaal bij een plausibel verhaal dat bedoeld is om het vertrouwen van de beleggers te winnen. Anticipeer op zoveel mogelijk vragen zodat er geen onduidelijkheden blijven bestaan. Je kunt niet zomaar veronderstellen dat zij wel op de hoogte zullen zijn van de bijzonderheden rondom jouw "product". Wees grondig.

Naast overtuigende inhoud, wil ook het oog wat. Maak de tekst niet onnodig gecompliceerd, vermijd vakjargon en houd het overzichtelijk met kopjes en alinea's. Foto's, grafieken en video's verlevendigen de tekst en spreken tot de verbeelding.

Ongeacht eventuele gestelde zekerheden, beleggers willen een goed gevoel hebben bij hun investeringsbeslissing. Dat vraagt om meer dan cijfertjes alleen.

Elevator crowdfunding pitch

De elevator crowdfunding pitch is bedoeld voor de eerste kennismaking via websites, social media en e-mails. Een pakkende titel en een relevante samenvatting van je crowdfunding aanvraag. Een goede eerste indruk is allesbepalend.

In praktisch één oogopslag moet het voor de belegger duidelijk zijn wat het doel is van de crowdfunding campagne, je commerciële intenties en wat er voor hem/haar in het vat zit. In slechts enkele zinnen probeer je ten minste 60% van je complete campagne samen te vatten. Genoeg informatie om de belegger te verleiden tot de volgende stap.

De uitgebreide crowdfunding pitch

In het verlengde van de elevator crowdfunding pitch ga je nu alles uit de kast halen om de complete crowdfunding pitch samen te stellen. Je borduurt in dezelfde toonzetting uitgebreid voort op de al gegeven samenvatting. Voor herkenbaarheid zorg je ervoor dat beide pitches, de korte en de lange, naadloos in elkaar overvloeien. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

 • Team

  Wie ben je en wie behoren er tot je team. Bespreek ieders achtergrond, ervaring en taken. Beleggers weten dat uiteindelijk de mensen het zullen moeten waarmaken, ongeacht de kracht van de waardepropositie.

 • Het product/dienst

  Welke oplossing wordt er geboden en voor welk probleem? Voor welk gat in de markt is het bedoeld? Wat is het onderscheidend vermogen oftewel USP (unique selling point)?
  Beleggers zijn vooral geïnteresseerd in de USP's. Wat onderscheidt het product/dienst van vergelijkbare concurrerende producten/diensten? Is er sprake van intellectueel eigendom? Laat zien dat je voldoende marktonderzoek hebt gedaan: wie zijn mijn concurrenten, hoe groot is de markt, wat zijn de trends? Kortom is er genoeg ruimte voor jouw product/dienst en kun je al vooruitgang laten zien? Je kunt een en ander ook laten zien in de vorm van een SWOT-analyse zoals in het hieronder weergegeven voorbeeld:
   

 • Cijfersectie + tijdlijn

  Laat de cijfers zien die jouw crowdfunding aanvraag rechtvaardigen. Balans en V&W rekeningen, geloofwaardige cash flow forecast waaruit een duidelijke tijdlijn naar voren komt. Werk met grafieken waar het uitkomt voor overzichtelijkheid. Hier zal je onweerlegbaar moeten aantonen dat je zakenplan soliede is.

 • Financieringsbehoefte

  Uit het cijferwerk zal naar voren komen dat de eigen middelen niet voldoende zijn en dat er externe financiering zal moeten worden geregeld. Vertel waarom je voor crowdfunding gekozen hebt, hoeveel je nodig hebt, hoe je denkt het geld te gebruiken en voor hoe lang.

 • Marketingstrategie

  Wie zijn je doelgroepen, welke verkoopkanalen worden ingezet, welk budget is nodig voor succes?

Het onderstaande Business Model Canvas geeft de mogelijkheid om veel van de pitch overzichtelijk samen te vatten.
 

Overzicht van alle bedrijfsaspecten.

Afsluitende samenvatting

In het kort kan hier een herhaling van het doel van de crowdfunding campagne worden weergegeven, inclusief omvang en voorwaarden van de gevraagde financiering. Beleggers kijken altijd extra scherp naar het tijdsbeslag, zekerheden en beloning.
 

Voor uitgebreide informatie over het gehele traject van een crowdfunding project verwijzen wij naar onze special.