Zakelijke crowdfunding is een relatief nieuw fenomeen, dat pas sinds 2010 in Nederland beschikbaar is gemaakt door ons platform Geldvoorelkaar.nl. Het is een financieringsbron die ontstaan is als alternatief voor de meer traditionele financieringsbronnen als bancair krediet, leasing, business angels e.d.

Financieren met behulp van zakelijke crowdfunding is maatwerk. Afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de ondernemer/projectontwikkelaar kan ermee een passende financiering worden geregeld.

Zo'n financiering kan tot stand komen door de "crowd" te laten deelnemen in het aandelenkapitaal van de onderneming of door hen te laten inschrijven op leningen aan die onderneming. Dit wordt ook wel crowdlending genoemd. Dat laatste is tot op heden in Nederland het meest gebruikelijke.

De derde soort, crowdfunding in de vorm van donaties in ruil voor producten of diensten, heeft hier nog niet echt voet aan de grond gekregen.

In dit blog zullen wij laten zien hoe crowdfunding/crowdlending op ons crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl vorm krijgt en wie er het meeste gebruik van maken.

Een willekeurige greep uit onze aangeboden beleggingsobjecten

Sinds onze start ruim 10 jaar geleden hebben wij meer dan 2.000 crowdfundingcampagnes gevoerd en bijna € 400 miljoen opgehaald voor onze klanten. Update per 6-11-2022: inmiddels is het bedrag alweer opgelopen naar meer dan € 460 miljoen verdeeld over 2162 succesvolle campagnes. De groei gaat onverminderd voort! Onderstaand overzicht geeft een idee om wat voor soort campagnes het gaat.

Beleggingsobjecten voor zakelijke crowdfunding
Project Financiering  Vastgoed Werkkapitaal  vastgoedlening Uitbreiding bedrijfslocatie Incuse Executive Search II Sushito Rotterdam Aankoop bedrijfspand Heenvliet LSL voedings-supplementen
Leendoel Onroerend goed Onroerend goed Onroerend goed Financiering werkkapitaal Opstart onderneming Onroerend goed Financiering werkkapitaal
Doelbedrag € 670.000 € 50.000 € 1.800.000 € 35.000 € 117.500 € 463.000 € 125.000
Rente 5% 6% 6% 7% 7,5% 6% 9%
Looptijd 12 mnd 60 mnd 42 mnd 36 mnd 60 mnd 60  mnd 30 mnd
Leenvorm Vastgoedlening Flexlening Flexlening Annuïtaire lening Annuïtaire lening Vastgoedlening Annuïtaire lening

 
Wat hierbij opvalt is, dat de investeringsobjecten zeer divers zijn en dat dat ook geldt voor de gekozen leningsvormen. Een volledig overzicht van de door ons gebruikte leningsvormen staat hieronder afgebeeld.
 
Zakelijke crowdfunding in de praktijk
 
Dit overzicht verschaft eveneens inzicht in de leendoelen. Er wordt geld geleend om bedrijven op te starten of uit te breiden, te innoveren of te verduurzamen, voorraden en vastgoed te financieren en tijdelijke liquiditeitstekorten te overbruggen. Bovendien wordt crowdfunding gebruikt in combinatie met andere financieringsbronnen.

Over wie er gebruik maken van zakelijke crowdfunding verwijzen wij graag naar een aantal eerdere blogs:

 

Wat komt er kijken bij een crowdfundingcampagne

Het begint natuurlijk eerst met een idee, dat je vertaalt naar een te financieren project. Wat het project ook is, opstarten van een bedrijf of aankoop van vastgoed, je zult moeten komen met een goed uitgewerkt plan. Daarin leg je uit waarvoor je de financiering nodig hebt en hoeveel. Rechtvaardig de financiering en laat zien hoe de investeerders gecompenseerd zullen worden. Hoe je zo'n plan het beste in elkaar kunt steken, wordt in dit blog uitgelegd. Hieronder alvast een beknopt overzicht:
 

 
Het commerciële hart van de crowdfundingcampagne is de pitch. De overtuigingskracht van de crowdfunding pitch bepaalt in grote mate het succes van de campagne. Hoe je zo'n pitch moet schrijven wordt uitgebreid toegelicht in dit blog.

Het verdient sterke aanbeveling om ons platform al in een vroeg stadium in te schakelen. Door onze kennis en ervaring kunnen wij snel uitsluitsel geven over de haalbaarheid van het project. Bovendien helpen wij bij het opmaken van plan en pitch. Dat bespaart enorm veel tijd.

Zodra plan en pitch klaar zijn, kunnen beleggers op de hoogte worden gebracht. Begin bij je eigen netwerk en coördineer in onderling overleg de promotie van de campagne en schakel de social media in. Een succesvolle crowdfunding campagne is in relatief korte tijd te realiseren. Een realistisch plan met haalbare doelen en de juiste compensatie staat daar borg voor.

De vele voordelen van crowdfunding verklaren haar snelle groei

Zakelijke crowdfunding is een flexibele alternatieve financieringsbron die ondernemers in staat stelt snel hun plannen te verwezenlijken. Bij een crowdfundingplatform is de doorlooptijd van de financieringsaanvraag kort, veel korter dan bij banken. Ook is het zeer flexibel: in overleg met het team van het crowdfundingplatform bepaal jezelf de omvang, rente en looptijd van je krediet. Een bancair krediet is meer een dictaat.

Aanvullende voordelen zijn:
Klankbordfunctie: het crowdfunding platform is een ervaren gesprekpartner.
Reclame: het crowdfunding proces zorgt voor zichtbaarheid bij duizenden investeerders en potentiële klanten.
Combinatiemogelijkheden: crowdfunding kan soepel worden gecombineerd met andere financieringsvormen.