Binnen de digitale transformatie wordt ervan uitgegaan dat alle functieprofielen zullen gaan veranderen. De mate waarin onze huidige functie wordt beïnvloed hangt ervan af hoeveel activiteiten door AI (Artificiële Intelligentie) kunnen worden geleerd en daardoor geautomatiseerd. In deze fase is het de kunst hoe AI  je binnen je eigen werk kan ondersteunen (augmented reality). Om met AI te kunnen werken is inzicht nodig is de basale regels van de logica en het in beeld kunnen brengen van ambiguïteit die die logica in de weg zit.

loopbaanWat is het belang van platforms? Welke taken kunnen anders worden uitgevoerd:  toebedelen van taken (www.trello.com; www.asana.com); delen van documenten (Google drive; Microsoft teams; dropbox); beantwoorden van vragen (www.workspace.google.com; www.slack.com); leveren van feedback (trello; www.atlassian.com/software/jira) . De software van SMMRY (www.smmry.com) biedt de mogelijkheid om documenten samen te vatten. De technologie is voor iedereen beschikbaar

Het werken met deze platforms biedt een ander loopbaanperspectief. Als je succesvol bent in je huidige baan, betekent platformtechnologie dat je meer controle kunt krijgen over je werk en je leven. Als je niet goed bent in je functie lost platformtechnologie overigens niets op.

Je kunt de volgende vijf loopbaanstrategieën met betrekking tot automatisering gebruiken:

  • Stap in: werk met de technologie.
  • Stap omhoog: werk vanuit overzicht.
  • Stap opzij: interpersoonlijke en intra-persoonlijke intelligenties. Weten hoe goed te werken met andere mensen.
  • Stap smal: specialiteit binnen je beroep.
  • Stap voorwaarts: bouw de volgende generatie AI-tools.

De huidige discussie over zzp’ers kent framen gericht op terugdringing ervan vanwege hoge kosten, het ontbreken van zekerheid etc. Een ander frame biedt echter innovatieve opties. Kijk eens door het frame van: waarom (doe ik wat ik doe); wat (is je baan passend); hoe (maak je aanpak zo concreet mogelijk).

Belangrijk is een herkenbaar digitaal profiel te hebben.  Laat bijvoorbeeld op Linkedin duidelijke voorbeelden zien: als je ontwerper bent laat dan een ontwerp monster visueel zien. Ga in op mensen die je  eerder hebben ondersteund of je aanbevolen hebben. Laat zien hoe je expert in een bepaald gebied bent (geworden).

Literatuur

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2022). Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties. Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix (SOM). Amsterdam: SWP

Mottola, M. en M. Coatney. (2021). The human cloud. How today’s changemakers use artificial intelligence and the freelance economy to transform work.  Harper Collins Leadership

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP