Openheid

In welke organisatie is er voldoende ruimte voor innovatie, groei en prestatie? De consequenties van digitalisering zijn wereldwijd en gelden voor alle domeinen. Iedereen werkt dus in een omgeving waarin permanent veranderingen plaatsvinden. Daarom is innovatie onvermijdelijk. Belangrijk is dat mensen het gevoel hebben dat ze met relevante ideeën, vragen of zorgen naar voren kunnen komen. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in overlegsituaties waarin iedereen eigen gezichtspunten naar voren kan brengen en dat er openheid is over het welslagen dan wel belemmeringen bij de uitvoering van projecten.

werkklimaatHet gaat er om een werkklimaat te creëren dat zelfs in een conflictsituatie mensen in staat worden gesteld openhartig te praten over wat hen dwarszit. Voor management betekent dit dat ze vooral gericht is op het inspireren, coachen en van feedback voorzien van medewerkers. Het werkklimaat wordt bepaald door ruimte voor overleg over problemen, zorgen en mogelijkheden. Er wordt veel belang gehecht aan duidelijke doelstellingen, betrouwbare collega’s, betekenisvol werk en het gevoel van meerwaarde.

Leiderschap

Leiderschap gericht op openheid is samenhang met het besef dat mensen in organisaties van elkaar afhankelijk zijn leidt tot een prettig werkklimaat. Belangrijke kenmerken van dit soort leiderschap zijn: benaderbaarheid en toegankelijkheid van het management, toegeven van fouten door managers zelf en proactief vragen om input van betrokkenen in de organisatie.

Binnen de context van leiderschap is hiervoor wendbaar leiderschap nodig: vertrouw op anderen op het nemen van de juiste keuzes; ondersteun en bepaal samen en coach; accepteer fouten voor nieuwe initiatieven; vindt het evenwicht tussen vasthouden en loslaten; creëer vertrouwen waarmee veranderingen met durf en trots aangepakt worden; realiseer je dat het werk van vandaag niet het werk van morgen zal zijn.

Empathie

In veel organisaties wordt routinematig werk door automatisering overgenomen. Wat dan overblijft zijn taken waarin omgaan met onzekerheid, voorstellen van nieuwe ideeën en aanpakken, het coördineren van werkprocessen en overleggen met anderen centraal staan. Feedback en kritiek komt voort uit empathie.

Een succesvolle organisatie kenmerkt zich door openhartigheid, transparantie, bereidheid van je fouten te leren en gericht op het oplossen van conflicten. Het werkklimaat kent werkprocessen die gericht zijn om op een doelmatige manier optimale resultaten te boeken. Alle systemen, structuren en processen zijn hier op gericht.

Literatuur

Edmondson, A.C. (2019). De onbevreesde organisatie. Creëer psychologische veiligheid op de werkvloer om innovatie en groei te stimuleren. Amsterdam: Business Contact

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP