Growth mindset

functie invullingHoe we de wereld framen, wat we relevant en mogelijk vinden bepaalt wat we kunnen doen en ook wat we feitelijk doen. Onze vermogens te veranderen wordt onder meer bepaald door een ‘growth mindset’.  Een  ‘growth mindset’ vormt een goede voorbereiding op de toekomst en een toekomstbestendige functie invulling: wanneer iemand gelooft dat ze slimmer kunnen worden, stoppen ze er meer energie in wat weer leidt tot betere prestaties en meer zelfvertrouwen. Daarbij helpt het als we problemen vanuit verschillende perspectieven kunnen zien. Kunnen omgaan met onzekerheid is daarbij behulpzaam.

Toekomstige functies vragen een mindset die open en nieuwsgierig is en die samenwerking en kritische denken waardeert. Waar kun je je mee onderscheiden? Je kunt functioneren in teams, begrijpt de implicaties van technologie op organisaties en organisatievormen, bent gewend aan de snelheid van de digitale transformatie, kunt op verschillende niveaus (projectuitvoerder; projectleider) werken en bent in staat vertrouwen te krijgen en te geven.

Invulling toekomstbestendigheid

Welke randvoorwaarden bieden de beste garantie voor toekomstbestendigheid. Ze liggen eigenlijk voor de hand, maar toch een selectie. Het vertrekpunt is dat je blijft leren en dat je open staat voor kennis van verschillende disciplines: het is niet wat je weet, maar hoe je denkt. Maak gebruik van je persoonlijke netwerk om tot afwegingen te komen. Omdat je veel in teams (projecten) zult werken is het belangrijk groepsdynamiek te begrijpen. Ontwikkel daarom je vaardigheden om in teamverband te kunnen opereren.

Zorg voor voldoende kennis van de digitale transformatie. Werk ontwikkelt zich in samenhang met nieuwe technologieën. Blijf je ontwikkelen op het gebied van creativiteit, probleemoplossing en sociale intelligentie.

Het gaat even duren

Tot recent bestond een loopbaan uit 20 jaar leren, 35 jaar werken en dan met pensioen of vertrekregeling. Dat is niet het perspectief. De leeftijdsopbouw verschuift steeds meer naar 90+ jaar. Dat betekent een werkzaam leven van tussen de 50 en 60 jaar. Het zal regelmatig voorkomen dat je aan loopbaan herdefiniëring moet gaan doen. Je werkend leven lijkt op een portfolio van verschillende loopbanen en momenten van reflectie.

Wees proactief: bepaal zelf welke loopbaanstappen je gaat zetten en maak je niet afhankelijk van anderen.

Literatuur

Schwartz, J. en S. Riss. (2021). Work disrupted. Opportunity, resilience, and growth in the accelerated future of work. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP