Van bouwen naar assembleren

De ABN-AMRO constateert dat het werken vanuit prefabfabrieken nog kwetsbaar is. Dat geldt minder voor partijen die robots voor een deel van het proces inzetten. De bouwsector is klaar om snel nieuwe woningen te realiseren, alleen de omstandigheden zijn nog niet ideaal. De toekomstbestendigheid van de sector ligt echter in automatisering en digitalisering en in het verlengde daarvan voor robotisering van -delen- van processen die zich daarvoor lenen en waar arbeidstekorten gelden.
 
bouwen
 

Integraal ontwerp

InfraVitaal heeft een ontwerpstrategie ontwikkeld die integrale oplossingen biedt voor digitalisering van de gebouwde omgeving. Het gaat daarbij om: lokale inclusieve betrokkenheid, stimuleren van lokale economie, eigendom en bedrijvigheid, integraal digitaal data-gedreven energie management systeem, maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van gebruik kostprijs-plus en de bouwopgave met nieuwe energie-neutrale of zelfs –positieve woningen.

Bouwopgave

Onze aanpak biedt oplossingen voor de grote bouwopgave. Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen is net als het aantal verkochte nieuwbouwwoningen al langer dalende. Het voorlopige dieptepunt in vergunningen lijkt eind 2023 nog steeds niet bereikt. Het voortschrijdend jaargemiddelde lag op bijna 55.000, fors lager dan de ambitie van het kabinet (100.000 woningen per jaar).

De Nederlandse economie moet verduurzamen, terwijl er tegelijkertijd een grote opgave bestaat op het terrein van nieuwbouw, onderhoud en renovatie. En dat tegen een achtergrond van structurele personeelstekorten. Technologische ontwikkelingen zijn in de bouw hard nodig om in deze context met de toenemende complexiteit van gestelde eisen rondom duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit om te gaan.

Digitalisering bouw

Het aandeel werknemers in de bouw dat in de dagelijkse praktijk digitale hulpmiddelen gebruikt ligt in Nederland hoger dan in Denemarken, België, Duitsland en Frankrijk. Relatief veel bedrijven in Nederland geven aan Big Data analyses te gebruiken. Nederland is ook een koploper in de internationale ranglijsten als het gaat om het implementeren van BIM (Building Information Modeling).

In de afgelopen vijf jaar is het dagelijks gebruik van digitale systemen in de bouw is toegenomen. Het aantal bedrijven dat AI inzet is nog minimaal (5% in 2023). Wij hebben een eigen AI gestuurd softwareplatform.

Transitie methodiek

De door InfraVitaal ontwikkelde IVO ontwerpstrategie is een transitie-instrument ontwikkeld denkend vanuit de randvoorwaarden en de mogelijkheden van de energietransitie. De ontwerpstrategie is gebaseerd op het automatiseren en reguleren van energiestromen. De combinatie van toekomstgerichtheid en toekomstbestendigheid wordt bereikt door de ontwerpstrategie, gefundeerd op nieuwe platformarchitectuur en de mogelijkheden van interactieve automatisering. In een gebouwde omgeving dat is ontworpen op basis van de IVO platformarchitectuur weten de gebouwen en de omgeving uit zichzelf wat er moet gebeuren en wanneer, is toekomstbestendig en zelflerend (Artificiële Intelligentie ready). Het optimaliseert zichzelf en past zich automatisch aan.

Literatuur

ABNAMRO (2024). Stand van de bouw. De bouwsector in economisch perspectief.