Randvoorwaarden voor ontwerp

Voor succesvolle woonontwerpen van nieuwe woonvormen voor senioren zijn de volgende randvoorwaarden belangrijk:

  • De wens van de oudere is door te kunnen gaan met betekenisvol leven in de eigen omgeving, daarbij in regie te blijven en zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden.
  • Ouderen kunnen meer dan we (beleidsmakers) denken, ook op hogere leeftijd beschikken zij over de mogelijkheden om zelfstandig te blijven. Elke hulpvraag verdient een antwoord, en dat is lang niet altijd zorg..
  • Vernieuwing vindt veelal van onderaf plaats; in de samenleving vinden mensen elkaar en vinden organisaties manieren om gezamenlijk de door ouderen gewenste hulp te organiseren. Daarvoor is er niet één weg; de vitaliteit van de samenleving is dat wordt aangesloten op wat ouderen willen, de eigenheid van de buurt en eigenheid van de regio.
  • Zorg- en hulpverleners die werken in ondersteuning en zorg zijn trots op hun werk. Omschakelen naar meer zelfstandigheid van ouderen betekent voor hen een omslag, bijvoorbeeld bij het leren van nieuwe vaardigheden. Geef ze de tijd, de ruimte en de begeleiding om deze omslag te maken.
  • Systeempartijen en inkopende partijen zijn van groot belang om de transitie te helpen. Zij kunnen helpen bij opschaling, borging en bestendiging van de vele trajecten die gaande zijn.

 
woonontwerpen
 

Infrastructuur

Vitale ouderen wonen zelfstandig en krijgen hulp waar dat nodig. Voor de geleidelijk aan meer kwetsbaar wordende ouderen zijn in de praktijk diverse vormen van het beschut wonen ontstaan, zoals hofjes en geclusterd wonen of zorgplus flat. InfraVitaal biedt daarbij een complete infrastructuur om bovenstaande ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

Regionale woondeals

Voor het voeren van regie op de realisatie van de opgaven in de regio’s wordt in heel Nederland met regionale woondeals werken. Vanaf eind 2022 sluiten medeoverheden gefaseerd door het hele land deze regionale woondeals. Daarin vertalen provincies en gemeenten -in regionaal verband- de woningbouwopgave (waaronder nultredenwoning, geclusterd wonen en verpleegzorgplekken) naar concrete locaties en maken zij afspraken over de uitvoering van de opgave. In de woondeals worden zorgkantoren en woningbouwcorporaties betrokken. De vastgestelde opgave per gemeente moet worden vertaald in concrete uitvoeringsprogramma’s met initiatieven en locaties. Dit gebeurt in de lokale woonzorgvisie.

Leefomgeving

Zelfstandig blijven wonen gaat niet alleen om de woning. Het gaat ook om de leefomgeving. Dat betekent dat de wijk toegankelijk is, dat er voorzieningen in de buurt zijn en dat de omgeving uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.

Literatuur

Ministerie van VWS. Voortgangsbrief Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Mei 2024