Gratis E-Book: Content Marketing Gids

Deze gids heeft tot doel als leidraad te dienen voor bedrijven, organisaties en zzp’ers om met behulp van content marketing zoveel mogelijk klantcontacten te verkrijgen.

Waarvoor kan content marketing o.m. gebruikt worden?

  • het verkrijgen van leads door betere vindbaarheid en zichtbaarheid
  • het opbouwen van een autoriteitspositie
  • het oppoetsen van het imago
  • het vergroten van de loyaliteit van bestaande klanten

Wat kunt u zoal verwachten van deze gids?

  • een strategisch plan van aanpak
  • bepaling van de "ideale klant"
  • een leidraad voor het creëren en verspreiden van content
  • ideeën voor het maken van content
  • het belang van het Google+ auteurschap

Nadat u hiernaast uw gegevens heeft ingevoerd en op de download knop heeft gedrukt, kunt u de gids vervolgens gratis downloaden. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door Multiraedt, zodat Multiraedt u eventueel kan benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.

Van dezelfde schrijver kunt u ook nog de volgende interessante e-books downloaden:

Gids voor startende ondernemers

Klantwervingsgids voor zakelijke dienstverleners

Gids voor Zakelijke Bloggers

Klanten Werven via Twitter

SEO Gids voor zakelijke bloggers

Privacyverklaring:
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

  Categorie Marketing Advies
© Multiraedt 2024