Gratis E-Book: Gids voor Zakelijke Bloggers

Het doel van deze gids is (aspirant) zakelijke bloggers inzicht te geven in het belang van het bloggen en de wijze waarop het bloggen het best beoefend kan worden.

Waarvoor kan het bloggen o.m. gebruikt worden?

  • het generen van leads door betere vindbaarheid en zichtbaarheid
  • het opbouwen van een autoriteitspositie
  • het vergroten van de loyaliteit van bestaande klanten

Wat kunt u zoal verwachten van deze gids?

  • een strategisch plan van aanpak voor het bloggen
  • de statistische rechtvaardiging voor het bloggen
  • een leidraad voor het schrijven van een goed blog
  • de geboden en verboden bij het bloggen
  • idee├źn voor het bloggen

Nadat u hiernaast uw gegevens heeft ingevoerd en op de download knop heeft gedrukt, kunt u de gids vervolgens gratis downloaden. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door Multiraedt, zodat Multiraedt u eventueel kan benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.

Van dezelfde schrijver kunt u ook nog de volgende interessante e-books downloaden:

Gids voor startende ondernemers

Klanten werven via Twitter

Klantwervingsgids voor zakelijke dienstverleners

Content Marketing Gids

SEO Gids voor zakelijke bloggers

Privacyverklaring:
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

  Categorie Marketing Advies
© Multiraedt 2022