Redenen voor overnames en fusies

fusies, 15086895_s
Bedrijven op zoek naar een groter marktaandeel, nieuwe technologie├źn of zelfs uniek menselijk kapitaal kunnen ervoor kiezen andere bedrijven over te nemen of op voet van gelijkheid met hen samen te gaan.

Onderzoekingen wijzen uit dat minder dan de helft van alle bedrijfsovernames succesvol is en volgens een Belgische studie naar deze activiteiten van kleinere bedrijven binnen Europa, is er op langere termijn zelfs helemaal geen financieel voordeel te behalen.

Waarom falen zoveel overnames?

De twee belangrijkste redenen voor het falen van een zo'n groot aantal overnames zijn enerzijds een te hoge aanschafprijs en anderzijds het verprutsen van het integratieproces.

De te hoge aanschafprijs is meestal niet te wijten aan een verkeerde inschatting van de waarde van het over te nemen bedrijf, maar ligt meestal aan de overschatting van de synergetische voordelen van de overname en de onderschatting van de kosten van de integratie.

De conclusie lijkt dus voor de hand te liggen, dat in veel gevallen op voorhand de integratie onvoldoende is voorbereid. Men kan zich daarbij wel iets voorstellen, als men bedenkt dat het zoeken van de juiste kandidaat en het uitgebreide overnameproces vaak jaren in beslag neemt. De zogenaamde "follow-up" krijgt dan kennelijk te weinig aandacht.

Toch moet men zich door de belabberde statistiek niet laten afschrikken, maar juist door laten motiveren om nog beter het huiswerk te doen.

Doorzetten kan zeer succesvol zijn

Een geslaagde acquisitie kan namelijk veel bijdragen aan het langdurige succes van een onderneming! Niet alleen door makkelijk te kwantificeren grootheden als marktaandeel, omzet en winst, maar ook door indirecte voordelen.

Een succesvolle bedrijfsovername kan een onderneming, die "gebukt" gaat onder zijn eigen succes, weer helemaal revitaliseren. Wat hier bedoeld wordt, is dat bedrijven na een tijd wat kunnen inslapen, rigide worden en niet meer adequaat op veranderingen weten in te spelen.

Door een overname komt men namelijk vaak in contact met een andere bedrijfscultuur, afwijkende besluitvormingsprocessen, innovatieve productontwikkeling, grotere diversiteit ect.. Dat kan heel verfrissend zijn!

Het integratieplan

Om een succesvolle samensmelting van de twee bedrijven mogelijk te maken is een goed doordacht integratieplan nodig, dat in ieder geval de volgende elementen dient te bevatten:

  • een duidelijke vaststelling van de verschillen in werkwijze tussen de bedrijven
  • deze verschillen tegen het licht houden en de beste werkwijzen eruit pikken
  • duidelijke afspraken over de implementatie van die werkwijzen
  • de hiervoor verantwoordelijken aanwijzen, dit vooral ter vermijding van onnodige machtsstrijd

Botsingen tussen verschillende bedrijfsculturen hoeft helemaal niet negatief uit te vallen. Vaak betekent een goed begeleide versmelting juist een verrijking, waar passie in de plaats komt van bureaucratie of creativiteit afrekent met conformisme.

Dat houdt dus in dat overnames en fusies alleen een vruchtbare kruisbestuiving kunnen ondergaan bij voldoende verschillen tussen de bedrijven. Er is zelfs een berekening ontworpen, die bepaalt wanneer er voldoende verschillen bestaan om een succesvolle kruisbestuiving mogelijk te maken.
(Blz. 5 : Revitalization Potential of an Acquisition Target)

Die berekening lijkt te suggereren dat:

  • een overname van een onderneming of een fusie met een bedrijf, dat teveel verschilt, een onvruchtbare kruisbestuiving oplevert, vanwege de onmogelijkheid al die verschillen met succes te absorberen.
  • te weinig verschillen daarentegen leveren in eerste instantie alleen maar schaalvoordelen op, die vervolgens weer schijnen weg te zakken.

Zo wordt trouwens ook aan de overname van een buitenlands bedrijf, zeker als dat de eerste keer is, weinig kans op succes toegedicht. Teveel verschillen.

De meeste kans op een succesvolle integratie bestaat derhalve bij bedrijven, die qua cultuur niet al teveel verschillen, maar elkaar toch voldoende diversiteit te bieden hebben. Genoeg in ieder geval om elkaar te prikkelen en scherp te houden.

Omvang niet relevant

Tenslotte wijst research uit, dat er helaas geen duidelijke vuistregel bestaat omtrent de omvang van de overdracht, c.q. fusie.
Soms lijkt een zeer grote overname de enige manier om, bij wijze van schoktherapie, een ingeslapen reus weer bij de les te krijgen.
Een te kleine overname komt in de praktijk vaak neer op een volledige assimilatie, waarvan de eventuele voordelen na een tijdje wegebben.

Toch zouden grotere bedrijven hieruit kunnen opmaken, dat een beleid gericht op bijvoorbeeld tweejaarlijkse acquisities, in ieder geval iedereen in de organisatie alert houdt en de meeste kansen biedt voor een succesvolle kruisbestuiving.
 
 

Zoekt u een zakenpartner? Kijk dan hier.

 
 
(Google auteur)
=====================================================

Voor meer tips die in dit verband nuttig kunnen zijn voor zowel de overnemer als de overgenomene zie:

 
Categorie Organisatie Advies