Tips Voor Bedrijfsoverdracht deel 1

Algemene tips voor bedrijfsoverdracht

Tips Voor Bedrijfsoverdracht , 60512675_s

Men kan waarschijnlijk met een gerust hart stellen dat het hoofdmotief voor het opstarten van een eigen bedrijf bestaat uit de wens om op een onafhankelijke manier in het eigen levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt het verhoogde risico geaccepteerd vanwege de verwachting dat het bedrijf de inspanningen ruim zal compenseren.

Vanwege dit motief leidt het succesvol opstarten en managen van de eigen onderneming tot de haast onvermijdelijke keuze tussen doorgaan en geleidelijk vermogen opbouwen of verkopen om zo in één klap toekomstig levensonderhoud veilig te stellen. De ondernemer zal zich in de meeste gevallen niet realiseren dat de verkoop van de onderneming net zo zorgvuldig voorbereid moet worden als de opstart van het bedrijf.

Uiteraard kunnen ook andere motieven een rol spelen bij de verkoopbeslissing. Hoe dan ook hieronder treft u een aantal tips aan die u kunnen helpen bij de overdracht van uw onderneming.

 • Wacht niet te lang met de verkoop

  Als het een onderneming voor de wind gaat heeft de ondernemer meestal niet zo´n behoefte de zaak van de hand te doen. Alles gaat prima dus vanwaar die noodzaak iets te veranderen? De praktijk leert dat het beste verkoopmoment bestaat tijdens de bloeijaren van de onderneming. Een stagnerend bedrijf is lastiger te verkopen

 • Wees geduldig

  Men moet enerzijds niet te lang wachten met de verkoop, maar anderzijds zeker niet overhaasten. Haast wordt door ervaren kopers onmiddellijk opgepikt en dat vertaalt zich dan onvermijdelijk in een lagere opbrengst. Het evenwicht is niet eenvoudig te vinden. Haast dient vermeden te worden, maar het teveel oprekken van het verkoopproces kan een willige koper afschrikken.

 • Start de voorbereiding tijdig

  Het verkoopproces dient grondig te worden voorbereid. De potentiële kopers verlangen uitvoerige informatie die moeilijk binnen enkele maanden verzameld kan worden. Uitzonderingen daargelaten wordt een consistent verslag verlangt over een periode van ten minste 3 jaar. Ook zonder verkoopplannen is een adequate verslaggeving van de resultaten van de onderneming uiteraard onmisbaar.

 • Maak schoon schip

  Wees extra zorgvuldig in de administratieve verwerking en zorg voor een betrouwbare inventarisatie van alle lopende contracten, eventuele patenten en bedrijfsvoorraden. Regel de bescherming van handelsmerken en modellen. In de regel is de koper bijzonder grondig in zijn onderzoek en het bespaart veel tijd daarop voorbereid te zijn.

 • Ga op de stoel van de koper zitten

  Verdiep jezelf in de motieven van de eventuele koper. Het eigen enthousiasme kan liggen bij innovaties en creatieve marketingmethoden, terwijl een koper meer geïnteresseerd kan zijn in een betrouwbare inkomstenstroom en groeimogelijkheden. Neem de tijd om het gezichtspunt van de koper te doorgronden en maak aanpassingen waar mogelijk.

 • Vermijd onmisbaarheid

  De koper is in de regel slechts geïnteresseerd in de acquisitie van het bedrijf en niet in de ondernemer zelf of zijn baan. Een bedrijf dat alleen succesvol kan zijn dankzij de eigenaar vormt voor de koper teveel risico. Verminder de persoonsgebondenheid door het opbouwen van een goed managementteam met eigen verantwoordelijkheden.

 • Laat ondertussen het bedrijf niet versloffen

  Al die verkoopvoorbereidingen mogen uiteraard niet ten koste gaan van het goed functioneren van de onderneming. Blijf alert op de dagelijkse gang van zaken en verlies de hoofddoelstelling van ieder bedrijf niet uit het oog. Groeien en winst maken blijft essentieel. Ook is discretie met betrekking tot de verkoop van groot belang. Verstoring van personeel-of klantenrelaties dient vermeden te worden.

 • Gebruik een externe adviseur

  Het verkoopproces is gecompliceerd en vergt een koel hoofd. Een onafhankelijke adviseur heeft mede door zijn ervaring voldoende afstand om de zo nodige rust te bewaren bij vaak intensieve onderhandeling.Daarnaast heeft de adviseur de expertise om risico´s uit te sluiten. De adviseur verdient zichzelf daardoor eenvoudig terug.

 • Wees bereid de verleiding te weerstaan

  Indien na al deze voorbereidingen, waaronder ook de mentale, zich een koper aandient en een serieus bod doet, dan is het vaak moeilijk om nee te zeggen. Als het bod wat mager is of de aanvullende voorwaarden vormen complicaties, wees dan bereid en wellicht wel zo wijs om weg te lopen en een volgende mogelijkheid af te wachten. Uiteindelijk zijn er bovendien ook altijd andere mogelijkheden zoals verdere expansie en het aangaan van strategische participaties.

Voor een zeer uitgebreid overzicht kunt u ook terecht op Tips Voor Bedrijfsoverdracht Deel II.

Interessante artikelen zijn te vinden op ons blog.

Indien u nog verdere vragen heeft over de verkoopmogelijkheden van uw onderneming en de te volgen strategie, stelt u zich dan gerust in verbinding met ons via onze contactpagina.

 
 

Zoekt u misschien een zakenpartner klik dan hier.

 
 

 
Categorie Financieel Advies

© Multiraedt 2024