Het feit dat tegenwoordig de meeste klanten van een bedrijf online bereikbaar zijn, maakt een uitgebalanceerde internetstrategie onontbeerlijk.

DMinvestment_Mktg
Uit het hiernaast staande overzicht blijkt overduidelijk dat bedrijven het met deze stelling eens zijn. Allen zijn van plan beduidend meer geld uit te geven aan website promotie en het bewerken van de sociale media.( met dank aan Laura McLellan, Follow the Money Trail in Digital Marketing)

Alhoewel de traditionele advertentiecampagnes nog steeds de meeste respons opleveren, vindt er dus een substantiële verschuiving plaats binnen het totale reclamebudget.

Het bedrijfsleven begint zich steeds meer te realiseren dat de informatie-uitwisseling en onderlinge hulp tussen internetgebruikers steeds belangrijker wordt en dat het zich niet meer kan veroorloven dat te negeren.

Sterker nog, het zal zich actief moeten mengen in de discussies op het internet en proberen de informatiestroom een beetje te sturen. Dat kan onder meer uitstekend via bloggen!

De voordelen:

 • Grotere zichtbaarheid en meer verkeer

  Uit Amerikaanse enquêtes blijkt namelijk, dat websites mét een blog 55% meer verkeer genereren dan websites zónder blog. Bovendien leidt het voeren van een blog tot bijna 80% meer Twitter-volgers. Dat zal ongetwijfeld ook het gevolg zijn van het gebruik van vele belangrijke keywords in het blog. Hierdoor wordt de zichtbaarheid van de website op het internet enorm verbeterd.

 • Beter klantencontact en informatieverstrekking

  Via een blog kan de ondernemer dus makkelijker in contact komen met zijn (potentiële) klanten en is in staat ontzettend veel meer informatie over zijn bedrijf en de producten te verstrekken. Bovendien kan ook snel en soepel worden ingespeeld op recente ontwikkelingen in het bedrijf en het assortiment.

 • Feedback

  Middels een blog komt de ondernemer in gesprek met zijn (potentiële) klant en als dat op een zorgvuldige en doordachte manier gebeurd, kan dat leiden tot constructieve feedback van die klant. Zo heeft IBM ontdekt, dat bloggen waarbij tevens het personeel intensief betrokken wordt, leidt tot een zeer vruchtbare interactie met de klanten. Uit deze constructieve feedback komen vaak de beste ideeën voort!

  IBM heeft voor deze blogactiviteiten een systematische strategie ontworpen, die goed gecoördineerd wordt met de andere reclame-inspanningen. Anders dan bijvoorbeeld Apple, die als de dood is dat kritische klanten haar imago schaden, moet de ondernemer de soms pijnlijke confrontatie met de klant niet uit de weggaan, maar zien als een kans zijn aanbod nog verder te verbeteren.

 • Etaleren en vergaren van kennis
  Een goed artikel schrijven vergt behoorlijk wat kennis en die kennis is natuurlijk niet altijd paraat. Veel research en leeswerk is vaak nodig en daardoor blijft de schrijver goed op de hoogte en kan die kennis vervolgens op een leuke manier demonstreren aan (potentiële) klanten. Een uitstekend visitekaartje!

Vereisten:
Het bouwen van een succesvol blog is een kwestie van lange adem en een goed gestructureerde aanpak. In Tips Voor Zakelijke Bloggers wordt uitgebreid ingegaan op de vereisten waaraan een blog moet voldoen.

Een goed zakelijk blog maakt wel degelijk het verschil
Dat een blog een grote bijdrage kan leveren aan het resultaat van een onderneming moge duidelijk zijn. Wel is de vraag gerechtvaardigd of een blog zinnig is voor iedere onderneming? Dat lijkt sterk op de vraag van het blog van 1 juli j.l.: Is een website wel zinnig voor een kleine onderneming?.

De conclusie was toen: een website voor een kleine onderneming is zinnig mits:

 • de website functioneel is en de uitstraling en resultaten van de onderneming verbetert en
 • de website de overige bedrijfsactiviteiten niet overvleugelt

Dit geldt grosso modo ook voor zakelijke blogs. Net zo min als geen enkele ondernemer de kans voorbij mag laten gaan zijn bedrijf zo goed mogelijk te etaleren op het internet, kunnen zéker de grotere ondernemingen het zich niet veroorloven een zo'n veelzijdig medium als een blog te negeren.

Maar toch ook voor de kleinere bedrijven vormt een blog een uitstekende manier om zich te onderscheiden van de rest.

(Google auteur)
===================================================
Verwante artikelen:

 
Categorie Marketing Advies