Tips voor zakelijke bloggers

19052797_s, Tips voor zakelijke bloggers

Een goede manier om in contact te komen met (potentiële) kanten is het voeren van een blog. Het geeft zakelijke bloggers de mogelijkheid om veel extra en vooral actuele informatie over hun bedrijf en producten te geven. Een aanvullend voordeel daarbij is, dat het juiste gebruik van zoekwoorden de vindbaarheid van het blog en dus de website zeer ten goede komt. De grootte van je bedrijf is voor het voeren van een blog trouwens niet relevant. Zie hier voor alle argumenten om een zakelijk blog voor je bedrijf op te starten.

Wat wel belangrijk is, dat een zakelijk blog heel wat anders is dan een persoonlijk blog, waar je vrij bent om over allerlei onderwerpen te schrijven. Een privé-blog wordt vaak gebruikt om persoonlijke ervaringen te delen met anderen, verontwaardiging en woede te uiten over zaken die je dwars zitten en je mening te geven over controversiële onderwerpen.

Bij een zakelijk blog moet je echter op je woorden passen en is het allerminst bevorderlijk voor je relatie met (potentiële) klanten, waarmee je tenslotte via het blog probeert een persoonlijke band te scheppen, stellingen in te nemen, die je weer kunnen vervreemden van die klanten.

Datzelfde geldt ook voor het taalgebruik. Het is niet waarschijnlijk, dat de gemiddelde klant al te sappig woordgebruik op prijs stelt. Het is geen populaire tv show, waar schuttingwoorden kennelijk een manier zijn om de kijkcijfers op te schroeven.

Voor de zakelijke blogger die een goede indruk wil achterlaten bij zijn (potentiële) klant zijn hier een aantal suggesties:

 • Hou altijd het doel voor ogen

  Uiteindelijk is het blog bedoeld om klanten te krijgen en te behouden. Laat het blog dus niet teveel afdwalen van datgene waar je bedrijf mee bezig is. Het is de bedoeling de klant geïnteresseerd te krijgen in wat je doet, je diensten of producten. Bespreek klantervaringen, productnieuwtjes, speciale aanbiedingen, nieuwe trends etc.

 • Persoonlijke voorkeuren zijn niet relevant

  Je mag niet uit het oog verliezen dat je probeert iets voor de klant te schrijven en dat een zakelijk blog er niet is om je persoonlijke issues met die klant te delen of hem te vertellen dat je echt een geweldig bedrijf hebt. In de eerste plaats moet het blog de klant iets bieden waaraan hij wat heeft. Zonder waardevolle informatie is een blog ten dode opgeschreven.

 • Geef het blog zijn juiste plaats

  Het blog levert een belangrijke bijdrage aan het verkrijgen van klanten, maar het kan niet de homepage van een website zijn. Het moet de lezer/klant duidelijk zijn, dat het blog onderdeel uitmaakt van een bedrijf en geen losstaande praatpaal is. Daarvoor is een goede integratie in de website nodig, die bovendien zeer bevorderlijk is voor de vindbaarheid van de website door zoekmachines. Elk blogartikel voegt namelijk weer een (bij voorkeur zoekwoorden-rijke) pagina toe aan de website. Denk er daarom ook aan de blogartikelen te voorzien van tags en meta-descriptions.

 • Hou de lezer geboeid

  Rekening houdend met je doelgroep moet je natuurlijk altijd proberen op een manier te schrijven, die de lezer wakker houdt. Dat betekent echter voor een tiener iets heel anders dan voor een klant van een beleggingsproduct. Het schrijven mag niet te formeel zijn, maar ook weer niet te luchtig. Een juiste balans tussen zakelijke informatie en persoonlijke noot. Hou de tekst levendig door bijvoorbeeld vragen te stellen, afbeeldingen toe te voegen en zorg in ieder geval voor de broodnodige variatie !

 • Geef het artikel een relevante titel

  Zorg voor een pakkende titel, die de aandacht trekt en de inhoud van het artikel reflecteert. Belangrijk daarbij is de keuze van het juiste zoekwoord. Hou het kort en bondig.

 • Kies voor de juiste omvang van het artikel

  Het ideale blogartikel bestaat uit minimaal 300 woorden en maximaal 700. Indien het verhaal te gecompliceerd is om het in niet meer dan 700 woorden uit te leggen, schrijf het dan niet. De gemiddelde lezer wil meestal niet meer dan enkele minuten aan een artikel besteden.

 • Zorg voor een logische opbouw

  Na de pakkende titel is een kort overzicht van het te bespreken thema gebruikelijk. In 2 tot 4 zinnen zou de gemiddelde lezer een goed idee moeten hebben omtrent de inhoud van het artikel. Daarna volgt de uitgebreide schets van het onderwerp, eventueel verpakt in een anekdote, met duidelijke argumenten, voor- en nadelen, die toewerken naar de clou of conclusie van het stuk.

 • Zorgvuldig gebruik van andermans materiaal

  Veel makkelijk te vinden informatie kan iemands intellectueel eigendom zijn. Uit andermans werk mag men in beperkte mate citeren, echter alleen met duidelijke vermelding van de bron en de maker. Met gebruik van video's, fotomateriaal, muziek, merken, handelsnamen, octrooirecht, tekeningen en modellen etc. dient men uiterst voorzichtig te zijn en is gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming meestal niet toegestaan.

 • Geef niet je hele hebben en houden weg

  Het blog moet bedoeld zijn om klanten waardevolle en interessante informatie te geven en te laten zien dat je weet waarover je het hebt. Een soort proeve van bekwaamheid. Dat betekent niet dat je blog de plaats inneemt van de dienst of product dat je probeert te verkopen.

 • Lok een respons uit

  Probeer de lezer/klant bij het verhaal te betrekken door hem uit te nodigen te reageren op het blog of zich te abonneren erop. Via interactie wordt een duurzame band en vertrouwen opgebouwd. Wees creatief in de manier van uitnodigen. Belangrijk hierbij is bovendien dat je oog houdt op de commentaren en daar ook af en toe op reageert om je betrokkenheid te tonen. Bedenk ook dat lezers graag interessante inhoud met anderen willen delen via bijvoorbeeld twitter.

 • Zorg voor regelmaat

  Met het blog probeer je natuurlijk zoveel mogelijk volgers te krijgen en daarom is het belangrijk om op een regelmatige wijze nieuwe artikelen te publiceren. De voorspelbaarheid van de publicaties wekt verwachtingen bij de lezers en je wilt niet dat de aandacht voor het blog wegebt door een tijdlang niets van je te laten horen.

 • Nodig gastbloggers uit

  Die gastbloggers kunnen uit de eigen gelederen van het bedrijf komen of van buitenaf. Dat maakt je taak om elke keer zelf met waardevolle en originele inhoud te komen een stuk lichter. Binnen het eigen bedrijf kun je vrijwillige participatie goed organiseren door een publicatiekalender te introduceren.

 • Richt je op je doelgroep

  Natuurlijk is het belangrijk zoveel mogelijk lezers te bereiken. Maar bedenk dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Je wilt lezers converteren in klanten. Probeer dan ook manieren te vinden om het blog bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen. Een geweldig hulpmiddel hierbij zijn de sociale media als Twitter en LinkedIn.
  Ook is het aan te bevelen de Blog Booster van Multiraedt in te zetten voor enorm veel groter bereik.

 • Gebruik het publiek ook als denktank

  Het blog van Starbucks, My Starbucksidea is een prachtig voorbeeld van zgn. "crowdsourcing". Hierbij kan goedkoop en snel inzicht verkregen worden in niet alleen nieuwe ideeën, maar ook in eventuele problemen. Het publiek kan een enorme bron van talent en informatie zijn voor een bedrijf. Suggesties voor nieuwe producten worden zo als het ware in stemming gebracht bij het publiek.

 • Blog ideeën

  Voor bloggers die even geen inspiratie hebben zijn hier twee links: Onderwerpen om over te bloggen? en 45 Blog Post Ideas That Always Generate Buzz

Blogcursus

Al deze zaken komen uitgebreid aan bod in onze praktische blogcursus. Onderdeel van deze cursus is de blogcoaching. Daarbij wordt de kennis die je hebt opgedaan getest. Je schrijft onder onze begeleiding een drietal blogs, waarbij zowel naar het technische als commerciële gehalte van deze blogs wordt gekeken.

Voor meer nuttige tips voor zakelijke bloggers kunt u terecht op onze Tippagina's en voor interessante artikelen op ons Blog.

Zie ook ons gratis E-Book: Gids voor de zakelijke blogger en het blogartikel: Blog tips en trucs

 
 
Interessante publicaties voor bloggers:

© Multiraedt 2022