Onmisbare ingrediënten voor succesvolle contentmarketing

Contentmarketing is een eigentijdse en sympathieke vorm van marketing. De reclameboodschap wordt de potentiële klant niet opgedrongen, maar wordt op vrijwillige basis door hem of haar "gevonden". Hieronder vind je een aantal elementen die bij elke contentmarketing campagne terug te vinden zouden moeten zijn.

  The right choice
 1. De "ideale klant" staat altijd centraal

  Die klantgerichtheid raakt de kern van contentmarketing. Hoe beter je op de persoonlijke wensen van de klant kunt inzoomen, des te groter de respons zal zijn. De "ideale klant" vind je door de markt steeds scherper af te bakenen. Van marktsegment naar nichemarkt of zelfs naar micromarkt.
  Denk bijvoorbeeld aan het marktsegment "vakantiegangers", daarbinnen is de nichemarkt "vliegvakanties" af te bakenen en nog een stap verder de micromarkt "exotische vliegvakanties".
  Zodra je zeker weet, dat jouw waardepropositie goed bij de behoeften van de ideale klant past, kan een plan van aanpak ontworpen worden om ook die klant daarvan te overtuigen.

 2. De boodschap is glashelder en direct te begrijpen

  Dat begint in de allereerste plaats bij de titel. De lezer zal je maar een paar seconden de tijd geven om de kern van je verhaal over te brengen. Is die niet duidelijk of te gecompliceerd, dan haakt hij direct weer af. Je had je dan de moeite van het schrijven van de rest van het verhaal kunnen besparen. In de daarop volgende inleiding wordt de titel verder uitgediept en de lezer verteld wat hij kan verwachten.
  Vooral bij vakinhoudelijke content kun je zien dat de auteur vaak moeite heeft zich in de schoenen van de lezer te verplaatsen. In mindere of meerdere mate lijden wij allemaal aan een zekere beroepsdeformatie. Ons vakgebied en daarbij behorende terminologie is anderen vaak vreemd en dat realiseren wij ons soms onvoldoende.

 3. Zoekmachinevriendelijkheid

  9356167_s, ZoekmachinevriendelijkheidHet is van groot belang om ook rekening te houden met de zoekmachinevriendelijkheid van de tekst. De tekst moet bij voorkeur zo geprepareerd zijn, dat zoekopdrachten makkelijk te koppelen zijn aan die tekst. Is die tekst van hoge kwaliteit (relevant, populair en uniek), voorzien van de juiste zoekwoorden en logisch opgebouwd, dan scoort die hoog in de zoekmachines en dat zorgt voor vele gratis toestromende lezers!

  Lukt het de schrijver/blogger om een aantrekkelijke tekst te maken die ook nog makkelijk vindbaar is, dan wordt daarmee een enorme voorsprong op de concurrenten verkregen. Het verschil kan makkelijk in de duizenden lezers/potentiële klanten zitten!

 4.  

 5. De inhoud is niet alleen behulpzaam en informatief, maar ook onderhoudend

  Dat zijn nogal wat eisen. Allereerst moet je zien te vermijden dat de lezer "nou en" zegt en zijn aandacht weer richt op de volgende brok informatie die op hem afvliegt. Ziet de lezer zijn eigen situatie weerspiegelt in de tekst en worden er oplossingen gesuggereerd waaraan hij iets heeft, dan is het pleit al zo wat beslecht. Nou nog zodanig verpakken dat die lezer er halverwege niet alsnog de brui aan geeft, en je hebt een goed gemotiveerde lezer aan de haak. Denk daarbij aan kopjes in de tekst, foto's, video's e.d.

 6. 3273988_s call-to-action

 7. Een uitnodiging tot handelen zit er ALTIJD bij

  Zit het haakje er eenmaal in, dan is het zaak om de lezer over te halen een concrete handeling te verrichten. Dat kan zoiets eenvoudigs zijn om de gelezen content met anderen te delen, of iets gecompliceerder als het geven van commentaar, het invullen van een enquête of het aanvragen van meer informatie.(de zogenaamde call-to-actions, CTA's)
  Dat zijn allemaal stappen om de band met de lezer te verstevigen en vertrouwen te winnen. Idealiter zou dat ergens in de toekomst tot conversie moeten leiden van lezer naar klant.

 8. Een verwijzing naar de waardepropositie(s)

  Hoewel het bij contentmarketing gaat om communiceren zonder te verkopen, is het uiteindelijke doel natuurlijk wel om klanten te werven. Op een bij voorkeur impliciete manier wordt het de lezer duidelijk gemaakt dat er oplossingen voor zijn problemen voorhanden zijn en dat hij daarvoor niet al te ver hoeft te zoeken. Begeleidende CTA's kunnen dat explicieter maken.

 9. Gekoppeld aan een uitgebreid distributienet

  15235125_s, distributieDe content is altijd voorzien van de nodige buttons om "sharing" door de lezer met de achterban makkelijk te maken. Daarnaast kan de verspreiding van de content onder meer via:

  • nieuwsbrieven en promotionele e-mails
  • de social media als Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn en Pinterest
  • Google adwords als tijdelijke aanjager
  • een gastblog bij sterke websites en
  • discussiegroepen en forums in versluierde vorm.

  Door content op zoveel verschillende manieren te verspreiden ontstaat een zeer gunstige "multimedia synergie". De elkaar versterkende effecten verschuiven de houdbaarheidsdatum van de content tot ver in de toekomst. Daarin onderscheidt contentmarketing zich op een significante manier van andere marketinguitingen.

 10.  

  meer omzet

 11. De resultaten zijn meetbaar en leveren voordeel op

  Het oude marketing adagium "meten is weten" is bij contentmarketing natuurlijk ook van toepassing. Onderscheid daarbij kan worden gemaakt tussen data als hoeveelheid lezers, downloads, commentaren, retweets etc en conversiegegevens, die aangeven wat alle inspanningen uiteindelijk opleveren.

  De langetermijneffecten van contentmarketing zijn echter moeilijk te kwantificeren. Het spreekt natuurlijk voor zich dat het opbouwen van een vertrouwensrelatie met mogelijke klanten uit de doelgroep(en) en het onderhouden van een nauwe band met bestaande klanten een kwestie van gezond verstand is.

Aanverwante blogs van dezelfde auteur

(Google auteur)
 
Categorie Marketing Advies