Als bedrijf krijgen we steeds vaker te maken met situaties in de logistiek waar we niet direct een passend antwoord op hebben. De wereld om ons heen verandert snel en het tempo zal alleen maar toenemen. Hier goed op inspelen vraagt om een innovatieve aanpak van de noodzakelijke veranderingen. Dit kunnen we niet altijd alleen en hulp van een deskundige is wenselijk. De vraag die we ons dan in in deze gevallen moeten stellen is: Wat is de waarde van de extern logistiek adviseur?

 

De herkomst van de veranderingen.

De veranderingen komen van verschillende kanten op ons af. Zo levert de technische vooruitgang veel nieuwe mogelijkheden om het dagelijkse werk te verbeteren of sneller te doen. Ook de markt en politiek vragen ons regelmatig om te veranderen. Door de concurrentie op onze afzetmarkten moeten we slimmer gaan werken en de politiek komt met aangescherpte eisen of nieuwe wetgeving die invloed zal hebben op de wijze waarop we momenteel onze dagelijkse bedrijfsvoering uitvoeren.

Deze veranderingen vragen om een vernieuwend inzicht en een grotere behoefte aan specifieke kennis.

Een aantal actuele veranderingen hebben invloed op de ontwikkeling en continuïteit van de onderneming.

Deze veranderingen zijn te omschrijven als:

 1. Een veranderende manier van denken over de bedrijfsvoering.
 2. Een stijgende behoefte aan kennis.
 3. Meer samenhang aanbrengen tussen de diverse bedrijfsonderdelen.
 4. Een aantal functies zullen mogelijk gaan vervallen of zullen veranderen.
 5. De communicatie binnen de onderneming en naar buiten zal naar een hoger niveau moeten gaan.
 6. Er zal meer rust, duidelijk en harmonie tussen de bedrijfsonderdelen moeten komen. Het gezamenlijke belang gaat een grotere rol spelen.

 

De coördinatie van de veranderingen.

Om in de toekomst deze veranderingen de baas te blijven is het belangrijk dat we meer aandacht besteden aan het opzetten en uitvoeren van verbeteracties. Om dit te laten slagen is het belangrijk dat we een duidelijke en heldere visie ontwikkelen hoe we de toekomst te lijf moeten gaan. Uiteraard speelt het commitment van vooral de direct betrokkenen een grote rol. Om dit te bereiken is het belangrijk dat er in de gehele organisatie een transparante werksfeer ontstaat. Het hokjes denken zal moeten worden uitgebannen en het wel bekende “over de schutting gooien” is voortaan taboe. Alle veranderingen kunnen niet tegelijk worden ingezet. Het is van belang om eenvoudig en stapsgewijs te beginnen, zodat we het overzicht niet gaan verliezen. Alle verandering die we inzetten moeten tegen elkaar worden afgezet om de juiste prioriteit te kunnen bepalen. Belangrijk in deze stap is de urgentie van de verandering en de impact op de totale bedrijfsvoering.

Om met succes te innoveren en te veranderen, moeten er een aantal “spelregels” worden opgesteld, zoals:

 1. Sta open voor veranderingen, bedenk dat het ook anders kan.
 2. Stap uit je “comfortzone” en doorbreek de dagelijkse gewoonten en patronen.
 3. Stel duidelijke doelen en omschrijf ze zo concreet mogelijk.
 4. Stap er positief in en vergeet het doemdenken, kijk eerst naar de kansen en daarna pas naar ge gevaren en risico’s.
 5. Creëer vooral draagvlak door alle betrokkenen vroegtijdig en volledig te informeren en er ook aan te laten nemen.

 

De rol van de extern logistiek adviseur.

Deze stappen van verandering moeten goed en grondig worden logistiek adviseuropgezet en uitgevoerd. Hier komt dan de extern adviseur om de hoek kijken. Ondanks dat er binnen de onderneming veel kennis en ervaring aanwezig is, blijkt het in de praktijk toch moeilijk te zijn om van buiten naar de organisatie te kijken. Eigen ervaringen kunnen een belemmering zijn om met een open blik naar de innovaties en veranderingen te kijken. Het ontbreken van tijd of kennis zijn vaak ook belangrijke oorzaken, waardoor de veranderingen niet het gewenste effect zullen geven.

De extern adviseur kan wel met een open blik naar de organisatie kijken. Door hun specifieke vakkennis en ervaring zijn ze uitstekend in staat om veranderingsprocessen te leiden. De extern adviseur is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Een goede externe adviseur is flexibel en kan zich snel aanpassen aan de situatie en heeft een goed overzicht over de gevolgen van veranderingen. Door de scherpe blik en het goede oog voor detail kan er vaak snel een analyse worden uitgevoerd wat zal resulteren in een goed en passend advies. De extern adviseur komt vanzelfsprekend niet alleen tot de oplossing, maar de gehele organisatie wordt vaak bij het proces betrokken. De aanzet tot de verandering komt van het management, maar bij de uitvoer spelen alle betrokken medewerkers een grote rol. De meerwaarde van de extern adviseur is niet alleen beperkt tot het geven van advies, maar ook de coördinatie van alle kennis die op dat moment voor de onderneming beschikbaar is.

 

De voordelen van de extern logistiek adviseur.

Buiten de voordelen van de specifieke vakkennis en beschikbare tijd heeft de inhuur van een extern adviseur nog een aantal andere grote voordelen. Als deskundig buitenstaander heeft de extern adviseur een grote mate van organisatiefocus en zal oog hebben voor de belangen van de gehele organisatie. Door de projectmatige aanpak die veel adviseurs hanteren worden er duidelijke doelen gesteld, termijnen vastgesteld en worden de adviezen en behaalde resultaten in een duidelijk rapportage beschreven. Door de afstand ten opzichte van de organisatie kan de extern adviseur ook eenvoudiger de noodzakelijke niet-populaire maatregelen nemen. Deze extra taken zijn goed door een extern adviseur in te vullen.

Kortom: Succesvol logistiek innoveren en veranderen is een serieuze activiteit en doe je er niet even bij!
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies