Wat zijn de risico’s?
Het leveren van producten en diensten levert ons omzet en winst op. Echter er zitten ook gevaren en bedrijfsrisico's aan zakelijke activiteiten. Hoe meer gespecialiseerd we zijn in een bepaald product, type dienst of afzetmarkt, des te groter zijn ook de gevaren en risico’s. Een veel gebruikt motto van ondernemingen is “U belt, wij draaien”. Dit gaat jaren goed en geeft groei aan de onderneming, de organisatie wordt erop ingericht, maar wat als de klant niet meer belt? Tegenwoordig zien we dagelijks op het nieuws dat we gehinderd worden in het (internationaal) zaken doen door omstandigheden die we individueel als ondernemer niet in de hand hebben. Hierbij moeten we denken aan het boycot van levensmiddelen door Rusland en de problemen die we ondervinden door de acties in Frankrijk op de wegen en de migrantenstroom in Calais.

Deze handelsbelemmeringen en acties kunnen ons plotseling overkomen. Echter sommige van deze problemen kunnen we ook voorzichtig aan zien komen. Zo heeft Rusland al jaren de reputatie van het gebruik van handelsbelemmeringen in geval van politieke problemen en ook de problemen op de snelwegen en havens zijn helaas over langere termijn gezien een terugkomende situatie. Deze risico’s die we zakelijk lopen worden vaak ingegeven door politieke/economische omstandigheden, veiligheidsproblemen, bureaucratie of de betalingsmoraal van landen.

Hoe kunnen we er ons tegen wapenen?
Dat we risico’s lopen bij het zaken doen met het buitenland is wel duidelijk. Dit biedt ons ook de mogelijkheid om ons er enigszins tegen te wapenen. Belangrijk hierin is dat we een aantal stappen volgen, om vervolgens juiste beslissingen te nemen.

De stappen die we moeten volgen zijn de volgende:

  1. Het opstellen van een overzicht maken van alle markten waaraan de producten en diensten geleverd worden.
  2. Het beschrijven van de mogelijke risico’s die hangen aan de hiervoor benoemde markten.
  3. Het maken van een inschatting hoe groot de kans is dat de gevolgen van het risico gaan voorkomen. Voor het gemak kiezen we even voor een grote en een kleine kans. Deze inschatting kan deels worden gebaseerd door historische cijfers te analyseren of door een (subjectieve) inschatting te maken van de huidige situatie.
  4. De impact van de mogelijke risico’s moeten we uitdrukken in (veelal) financiële gevolgen voor de onderneming. Hiervoor gebruiken we ook de indeling: groot of klein.
  5. De bij de punten 3 en 4 gewaardeerde kansen en gevolgen kunnen we weer gaan geven in een matrix. Zo wordt van ieder risico de waarschijnlijkheid en impact weergegeven in een risicomatrix.
  6. Door het “vullen” van de risicomatrix en het onderscheidend te maken met diverse kleuren kunnen we snel een goed beeld krijgen van de mate waarin een bepaald risico ingrijpt in de bedrijfsvoering van de onderneming. In de voorbeeld risicomatrix gaan we uit van 4 kwadranten, maar dit kunnen we uiteraard ook uitbreiden naar meer vlakken, afhankelijke van hoe nauwkeurig we willen werken. Echter bij meer dan vier kwadranten is het moeilijker om de kansen en gevolgen goed in te schalen.

Riskmatrix, bedrijfsrisico

Voor een goede bepaling van de kans en impact is het belangrijk om de inschatting zoveel mogelijk met harde cijfers te onderbouwen. Zo kunnen bij de kans bepaling ons de vraag stellen: Hoe vaak is het de afgelopen 10 jaar voorgekomen?. Als impact bepaling kunnen we nemen: Wat zijn de gevolgen voor de normale bedrijfsvoering? (bijvoorbeeld: bezuinigingen en/of ontslagen).

Na deze stappen te hebben gezet, hebben we een duidelijk overzicht van de kansen met de bijbehorende gevolgen. Deze kennis kunnen we nu gebruiken om de juiste aanpassingen te doen in de bedrijfsvoering, maar beter is om deze risicoanalyse voorafgaand aan een productintroductie of marktbetreding uit te voeren.

Wat zijn de gevolgen?
De gevolgen van risico’s kunnen op diverse vlakken tot uitdrukking komen. Die zijn ook voor iedere onderneming verschillend.

De belangrijkste gevolgen zijn:
• Verzwakking van de financiële stabiliteit.
• Verstoring van de operationele bedrijfsvoering.
• Bedreiging voor de continuïteit

Kortom: Een goed uitgevoerde risicoanalyse kan veel zakelijke ellende voorkomen.
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies