Wat staat ons in de weg?
Tegenwoordig is innovatie een activiteit die bij de meest bedrijven niet meer weg te denken is. Om te overleven zullen we het allemaal moeten gaan doen. Door te innoveren en het verbeteren van de processen kunnen we in veel gevallen besparen op het gebruik van middelen. Hierbij kunnen we o.a. denken aan arbeid, materialen en machines. Het verbeteren van de processen heeft niet alleen het doel om kosten te besparen, maar ook om de service te verhogen. Bij het verbeteren van de processen krijgen we een beter inzicht in de werkwijzen en de (goederen)stromen. Op het gebied van kostprijs en klanttevredenheid kunnen we zo grote slagen vooruit maken.dooddoener 1, verbeteringen

Ondanks de vele voordelen van verbeteringen, gaat het op gang brengen hiervan niet zonder slag of stoot. Zo staan in iedere organisatie de neuzen niet direct in dezelfde richting. Iedereen die het idee en de boodschap van verbeteringen wil uitdragen in de organisatie zal worden geconfronteerd met verschillende tegenwerpingen om er toch maar niet aan te beginnen. Vaak merken we dat de weerstand lager in de organisatie groter is dan in de hogere (management)lagen. Dit is ook wel te verklaren, omdat de werkvloer veelal de meeste veranderingen moet doorstaan.

Welke weerstanden zijn er?
De weerstanden die bij jezelf en de werkvloer naar boven komen zijn voor een deel gebaseerd op onvoldoende kennis van de verbeteringen of onvoldoende betrokkenheid. Veel tegenwerpingen (oftewel “dooddoeners”) hebben een remmende werking op het goed opstarten, uitvoeren en realiseren van verbeteringenprojecten. We zullen er nu vier kort behandelen.

1. Het gaat toch goed zo!
Deze eerste tegenwerping wordt voor een groot deel ook gedragen door angst voor het onbekende. Je bent gewend om het werk op een bepaalde manier te doen en daar bedreven en goed in te zijn. Een aanpassing in de manier van werken, zak er toe leiden dat je je werk soms iets anders moeten gaan doen. Hierin heb je geen ervaring en krijg je de angst of je het wel even goed kunnen blijven doen.

2. We doen het altijd al zo!
Deze tweede tegenwerping wordt vooral ingegeven door een gebrek aan motivatie voor de verbetering en verandering. Dit kan op een redelijke manier worden omgebogen door voldoende positief te communiceren. Het laten zien dat een verandering ook een verbetering zal zijn, zal een positieve invloed hebben op de motivatie.

3. We bestaan al … jaar!
Deze derde tegenwerping kan gezien worden als een combinatie van de eerst en de tweede. Door angst voor het onbekende en onvoldoende motivatie blijven je graag hangen in het bekende wat je al jaren doet. De gedachte achter deze tegenwerping is ook vaak het argument van: “Als we het niet goed zouden doen, dan bestonden we al niet meer”.

4. Dit werkt niet bij ons!
Deze vierde en laatste tegenwerping heeft niet direct met angst of motivatie te maken, maar meer met onvoldoende kennis van de verandering.
Door onvoldoende kennis van en inlevingsvermogen in de situatie na de verandering zal deze reactie snel geuit worden. Ieder bedrijf heeft z’n eigen manier van werken en is daardoor in veel opzichten uniek, maar dit sluit een goede uitwerking van veranderingen niet uit.

Naast deze vier tegenwerpingen zijn er nog meer te beschrijven, maar deze vier worden toch wel het meest geuit. Andere tegenwerpingen bij veranderingen zijn o.a.: het is te moeilijk, het is te bureaucratisch en we hebben onvoldoende tijd.

Hoe ga je met deze weerstanden om?
Deze tegenwerpingen zijn uiteraard in de meest gevallen niet terecht en kan je daarom ook wel “dooddoeners” noemen. Veel van deze “dooddoeners” kunnen worden omgebogen in enthousiasme als vanaf het begin de werkvloer er bij betrokken wordt. Een duidelijke en volledige communicatie is hiervoor een belangrijke voorwaarde De mate van betrokkenheid kan door het management positief worden beïnvloed. Immers veranderingen in je werkzaamheden waar je wel mee te maken krijgt, maar niet bij betrokken wordt zijn een voedingsbodem voor weerstand.
Voorafgaand aan het inzetten van een verbeterproject moet je je bewust zijn van de mogelijke tegenwerpingen die op je af zullen komen.
Het inspelen op de tegenwerpingen voorkomt dat er te star wordt vastgehouden aan het huidige. Een te starre houding zal remmend werken op de opstart, uitvoering en oplevering van het verbeterproject en een goed resultaat ondermijnen. In het volgende blogartikel ga ik verder in op de drie basisvoorwaarden voor het opstarten van een verbeterproject.

Kortom: Het verminderen van tegenwerpingen bij veranderingen kan je bereiken door vanaf het begin volledig en duidelijkheid te communiceren en iedereen erbij te betrekken.

 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies