shutterstock_72019969"Ik kan niet op mijn werk verschijnen, want er is thuis een waterleiding geknapt en ik moet wachten op de installateur! Ik verwacht dat ik er pas vanmiddag ben."
Wat nu als je medewerker al zijn verlof uren al had opgemaakt en ’s ochtends belt dat hij niet kan komen. Doodleuk vermeldt hij ook nog dat hij er morgenochtend ook niet is, in verband met een bezoek aan een arts. Wanneer je aangeeft dat hij geen verlofdagen meer heeft staan, antwoordt je medewerker: “nou, meld me dan maar ziek!”.

Te vaak belanden medewerkers in de ziektewet, ook al is er geen sprake van ziekte. Hoeveel medewerkers melden zich wel niet ziek als de opvang belt dat zoon- of dochterlief ziek is en opgehaald moet worden van de crèche? Is er niet direct een oppas beschikbaar, dan is een ziekmelding (meestal van de moeder) snel gedaan. Privacy technisch hoeft een medewerker jou trouwens niet te vertellen wat er aan scheelt.

shutterstock_84891616Ik ga het niet met je hebben over of dit rechtvaardig is of niet, ook niet welke sancties je kunt toepassen als je vermoedt dat iemand de ziektewet onrechtmatig gebruikt. Nee, ik wil bekijken welke mogelijkheden je als leidinggevende nog meer hebt wanneer een medewerker afwezig is.

Ik wil het hebben over verschillende soorten van verlof. Nu is verlof vaak geregeld in de CAO, dus dit kan per branche verschillen. Elke medewerker heeft recht op verlof. Of de werkgever het salaris moet doorbetalen hangt af van het soort verlof. Op de website rijksoverheid.nl kun je hierover informatie vinden.

  1. Kortdurend zorgverlof: dit is bedoeld voor de noodzakelijke verzorging van een zieke partner, inwonend kind of ouder.
  2. Langdurend zorgverlof: wanneer voor langere tijd voor een ernstig zieke partner, kind of ouder gezorgd moet worden.
  3. Buitengewoon verlof: In het geval van een bijzondere omstandigheid kan buitengewoon verlof aangevraagd worden of bijvoorbeeld wanneer zorgverlof niet toereikend genoeg is.
  4. Calamiteitenverlof is bedoeld voor iemand die door een onvoorziene situatie tijdelijk niet kan werken. Hierbij kun je denken aan een waterleiding die thuis knapt en je huis staat blank. De plotselinge ziekte van kind of overlijden van een direct familielid.
  5. Onbetaald verlof: wanneer er sprake is van een langere periode afwezigheid.
  6. Zwangerschapsverlof, bevalling, kraamverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof.
  7. Ouderschapsverlof: voor de zorg van één van je kinderen.
  8. Betaald verlof: vakantie of een vrije dag
  9. Time out. Dit valt niet echt onder verlof. Dit is een periode van 2 weken om afstand te nemen van een conflict dat op het werk speelt.

shutterstock_56832244In de meeste gevallen staat in de CAO dat je voor een noodzakelijk bezoek aan een arts (wat niet buiten werktijd te plannen is) verlof krijgt. Dus de twee voorbeelden (je medewerker moet naar een arts en er knapt een leiding) zouden onder verlof kunnen vallen. Als het bezoek aan een arts noodzakelijk is, valt dit onder verlof.

Calamiteitenverlof kan toegepast worden wanneer er een leiding is geknapt. Natuurlijk zou ik wel in gesprek gaan met de medewerker en afspraken maken over hoe hij het gaat regelen, zodat er voldoende verlofuren of vakantiedagen zijn om zaken op te kunnen vangen.

www.actiefaanhetwerk.nl

 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies