Het fosfaatreductieplan kan naast melkveehouders ook vleesveehouders raken.

Gelukkig is dit niet in alle situaties het geval. Bedrijven die na 15 december 2016 meer dan 2 vrouwelijke runderen aangevoerd hebben vallen onder de reikwijdte van de regeling en moeten daardoor voldoen aan de GVE regeling per 15 december 2015. Hierdoor worden met name bedrijven die gewoon zijn om in het voorjaar weidekoeien aan te voeren om deze vet te weiden getroffen.

Bij het merendeel van de vlees-veebedrijven is het echter gebruikelijk om te groeien door de aanwas van eigen jongvee. Er wordt hooguit een stier (stieren vallen buiten de regeling) aangevoerd. Deze bedrijven worden in de regeling ontzien en hoeven niet te voldoen aan de GVE regeling per 15 december 2016.

Is beroep op de knelgevallenregeling zinvol?

Bedrijven die geraakt worden door de regeling kunnen een beroep doen op een knelgevallenregeling, die overigens zeer beperkt is in de toegestane redenen, of op basis van grote schade voor de bedrijfsvoering aan de bel trekken.

Het fosfaatreductieplan is in de periode van 1 maart 2017 tot en met 31 december 2017 van kracht. Met ingang van 1 januari 2018 worden fosfaatrechten ingevoerd. Hier heeft de vleesveehouderij veel minder last van. Om deze reden is het zinvol om eerst te kijken of de schade ten gevolge van het fosfaatreductieplan hoog genoeg is om kosten te maken voor procedures met betrekking tot bijv. een beroep op de knelgevallenregeling.

 
 
 
Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies