Wat heeft het meeste impact op het resultaat van jouw onderneming? Het zal je verbazen, maar mijn antwoord is: je gewoonten als ondernemer. Welke gewoonten zijn belangrijk voor jou als ondernemer om je winst aanzienlijk te vergroten?

Wat is een gewoonte?

Een gewoonte is een handeling of een manier van doen die je gewend bent uit te voeren. Je doet iets op de automatische piloot, je denkt er niet meer over na. Je neemt bijvoorbeeld elke ochtend bij het ontbijt een bak yoghurt en je leest de sportkrant.

Een paar jaar geleden kwam ik deze tekst tegen (ik weet niet meer wat de bron is), die mij enorm triggerde:

Ik vergezel u voortdurend. Ik ben uw grootse helper, maar kan ook uw zwaarste last zijn. Ik ben uw stimulans of zorg voor uw falen. Ik sta volledig onder uw besturing. De helft van alle dingen kunt u aan mij overlaten en ik zal deze snel en correct uitvoeren.

Ik ben gemakkelijk te leiden. U hoeft alleen maar duidelijk en vastbesloten te zijn. Laat me precies zien hoe u het wilt en na een paar lessen doe ik het automatisch. Ik ben de helper van alle succesvolle mensen en ook van allen, die falen.

Ik ben geen machine, doch werk wel met de precisie van een machine plus de intelligentie van een mens. Ik kan voor of tegen u werken, het maakt mij geen verschil.

Beheers mij, train mij, wees vastbesloten met mij en ik plaats de wereld aan uw voeten. Wees gemakkelijk voor mij en ik zal u vernietigen.

Wie ik ben?

Mijn naam is gewoonte!

 

Ik dacht: ja, dat herken ik en jeetje, hoe enorm belangrijk zijn mijn gewoonten voor de kwaliteit van mijn (werkzame) leven. Daarna ben ik me meer bewust geworden van mijn gewoonten en het effect daarvan op de kwaliteit van mijn leven.

Het belang van gewoonten

Mensen zijn gewoontedieren en houden graag vast aan hun gewoonten. Gelukkig maar, want gewoonten hebben een belangrijk functie. Gewoonten geven houvast en zorgen ervoor dat we niet overprikkeld raken. Als we geen signalen van een mogelijke bedreiging ervaren, gaan we op de automatische piloot en dat geeft een lekker gevoel. Onze hersenen zijn continu op zoek naar iets, zodat we kunnen overstappen op de automatische piloot.

Volgens wetenschappers bestaat wel 95% van ons gedrag uit ‘onbewuste’ handelingen en geautomatiseerd gedrag.  Dat betekent dat jouw resultaten voor het grootste deel afhankelijk zijn van de gewoonten die jij in de loop van jouw leven heb opgebouwd.

In dit verband zijn twee vragen interessant:

 1. Hoe komen jouw gewoonten tot stand?
 2. Hoe kan jij jouw gewoonten veranderen als je dat nodig vindt?

Alle ervaringen die je hebt opgedaan in je leven, worden opgeslagen in je lichaam. Komt er een vergelijkbare ervaring op je pad, dan reageer je automatisch zoals je dat eerder gedaan hebt. De automatische piloot.

Wil je de automatische piloot veranderen, dan is het nodig jezelf (een coach kan dat ook doen) de volgende vragen te stellen:

 • Welke specifieke ervaringen in het verleden hebben een overeenkomstig karakter?
 • Hoe heb je die ervaring destijds geïnterpreteerd?
 • Welke gedachten/overtuigingen lagen aan die interpretatie ten grondslag?
 • Waren deze gedachten/overtuigingen bevorderend of beperkend?
 • Indien beperkend, welke bevorderende gedachten/overtuigingen kan ik hiervoor in de plaats zetten?

Als jij jouw beperkende overtuigingen kan vervangen door bevorderende overtuigingen, dan gaat jouw automatische piloot zich anders gedragen in vergelijkbare situaties.

Voorbeeld:

Vaak hoor ik ondernemers zeggen: ik denk dat ik te duur ben, ik zal gelijk maar iets van de prijs afdoen. Op mijn vraag: heb je gecheckt bij jouw klant of hij de prijs te hoog vindt, luidt het antwoord ontkennend. Jouw gedachten over wat je waard bent, bepalen jouw gedrag (prijsverlaging, korting).

 

 

Hoe jij je als ondernemer gedraagt, bepaalt in grote mate jouw resultaten. Jouw gedachten bepalen weer in grote mate hoe jij je gedraagt. Dus als je je gedachten verandert, verandert je gedrag en dus je resultaten.

Goede gewoonten van een ondernemer

Als je de literatuur erop naleest, dan tref je lijsten aan met goede gewoonten. Te veel om op te noemen.

Uit mijn ervaring kan ik wel een aantal belangrijke gewoonten opnoemen:

 • Werk doelgericht. Maak jaardoelen. Bepaal op zondagavond de doelen van de komende week. Plan op elke avond de doelen van de volgende dag.
 • Kijk continu of het beter kan. Neem veel tijd om te reflecteren.
 • Geef veel waardering aan anderen. Benoem de sterke punten van de ander en stimuleer hen die verder te ontwikkelen.
 • Wees continu erop gericht de verwachtingen van de klant te overtreffen.

Gewoonten veranderen

Je zal ervaren hebben dat je gewoonten veranderen knap lastig is. Dat geldt voor iedereen. Ga maar eens ’s avonds aan de andere kant van je bed liggen en kijk dan eens hoe je vrouw reageert. Gewoonten zijn vanzelfsprekend geworden en ga maar eens veranderen wat je zelf vanzelfsprekend vindt. De cultuur van een onderneming is het geheel van gewoonten die door de leiding en de medewerkers in de loop der jaren zijn opgebouwd en niet meer ter discussie worden gesteld. De meeste veranderingsprocessen lopen vast op de weerbarstigheid van de gewoonten (cultuur).

Noodzaak om te veranderen

Als je duurzaam wilt groeien en je hebt alles wat er in je vermogen ligt al geprobeerd en het lukt niet, dan zijn het een aantal  gewoonten, waarvan je je (nog) niet bewust bent, die de groei belemmeren.

Je hebt dan iemand van buiten de organisatie nodig die de juiste vragen stelt en die je bewust maakt van die gewoonten. Als je erkent dat die gewoonten jouw groei belemmeren, dan heb je iemand met veel ervaring nodig om je te helpen nieuwe gewoonten te vormen en de oude los te laten.

Wil je je capaciteit om meer winst en meer omzet te maken vergroten?

Zo ja, dan mail ik je een lijst met 36 gedragingen/gewoonten, die een gunstig effect hebben op het resultaat van jouw onderneming. Je geeft dan aan of dat gedrag aangemoedigd, vanzelfsprekend, als niet belangrijk ervaren of niet op prijs gesteld wordt.

Je mailt de ingevulde lijst naar mij. Je krijgt van mij mondeling feedback over welk specifiek gedrag in jouw situatie het meeste impact heeft op het resultaat van jouw onderneming. Tijdens een gesprek gaan we dieper in op oorzaken, gevolgen, gewenste situatie en mogelijke aanpak. Bovendien mail ik je een aantal belangrijke tips hoe je de verandering van een gewoonte aanpakt.

Klik hier om de lijst te ontvangen. Je scoort je onderneming op de 36 gedragingen en vervolgens mail je het ingevulde document naar info@dartsbusdev.nl. Ik maak vervolgens de analyse en samen bespreken we de analyse.

 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies