Feiten en meningen.

De premies van middelloonregeling zijn aanzienlijk hoger dan die enkele jaren geleden waren. Goede reden voor veel (pensioenadviseurs van) werkgevers om voor te stellen om het pensioen fors te versoberen.

De argumenten om te versoberen zijn duidelijk:

Middelloon pensioencontract

 • De premie per € pensioen is fors hoger geworden, tot wel meer dan 50%;
 • Alle bedrijven gaan over naar beschikbare premie regelingen
 • Werknemers willen meer flexibiliteit en dit kan in een beschikbare premieregeling;
 • Alle werknemers hun eigen geld in hun eigen belegde pensioenpotje kan meer opleveren.

Hier tegenover staat dat werknemers een afspraak hebben gemaakt met hun werkgever over onder andere hun pensioen. En afspraken moet je nakomen, of je moet overeenstemming hebben om een nieuwe afspraak te maken. Pensioen is het uitgestelde salaris en dit wordt ook niet zomaar met tientallen procenten verlaagd.

Even wat feiten:

 • Verzekeraars willen heel graag van de pensioengaranties af (zij moeten bij het geven van garanties grote verplichtingen op hun balansen nemen en dit willen zij liever niet). Verzekeraars lobbyen al jaren om van middelloonpensioen af te komen;
 • Pensioenadviseurs adviseren werkgevers, worden betaald door werkgevers en winst vergroten zit bij veel ondernemers/pensioenadviseurs in het DNA en zij zoeken mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen. Iedere hulp is meegenomen. Een advies om minder te gaan betalen scoort in de regel beter dan verdedigen dat als de gemaakte pensioenafspraak nagekomen wordt, de kosten hoger worden;
 • “Een premieverhoging van vaak wel 50% is toch niet realistisch” horen wij veel (adviseurs van) werkgevers zeggen. Maar er is wel een afspraak gemaakt en afspraken moet je nakomen. Soms wordt iets duurder en soms ook weer goedkoper. Als een bedrijf de gemaakte afspraak niet kan betalen is het logisch om een afspraak te maken om tijdelijk wat in te leveren totdat de onderneming de lasten weer kan dragen. Maar voorstel om het pensioen tijdelijk te verlagen zijn wij van (pensioenadviseurs van) werkgevers nog niet tegengekomen;
 • Werkgevers en werknemers hebben een pensioenafspraak gemaakt. Als niet ook een afspraak is gemaakt over een kostenplafond (en dit kan) blijft staan dat verandering van het pensioen omdat de kosten te hoog worden een onderhandeling wordt over hoeveel minder het uitgestelde salaris wordt;
 • Nog steeds meer dn 75% van de werknemers in Nederland heeft een middelloonpensioen met voorwaardelijke indexatie. Het is een feit dat 75% een zeer ruime meerderheid is;
 • 99% van de werknemers kiest helemaal niets bij een beschikbare premieregeling en gaan in de default van de pensioenuitvoerder. We willen wel kiezen maar doen dit blijkbaar niet. Pensioen is immers lastig, dus kiezen is moeilijk. Ook het argument van de flexibiliteit vervalt met dit feit.
 • Een feit is dat beleggen meer kan opleveren dan een garantiepensioen. Maar het is ook een feit dat het ook minder kan opleveren. Het risico is navenant en hoeveel risico kun je lopen met jouw pensioeninkomen? Verzekeraars weten erg goed hoe zij risico’s moeten beoordelen en welke prijs zij hiervoor en dus ook voor garantiepensioen moeten vragen (dit is hun vak). De kans op meer rendement levert dus ook meer risico op. Als de prijs voor hetzelfde enkele tientallen procenten hoger wordt, kun je niet hetzelfde voor een veel lagere prijs kopen.

Hiermee wordt aangetoond dat onderhandeling over een nieuw pensioen waarbij het uitgangspunt is dat het uitgestelde salaris wordt verlaagd vaak niet op feiten maar op een mening berust.

Iedereen mag uiteraard zijn eigen mening hebben, maar niet zijn eigen feiten.

Veel succes met de onderhandelingen over een nieuw pensioen en als de onderneming niet dreigt om te vallen vanwege de hogere pensioenpremie hoef je als werknemer(s vertegenwoordiging) niet in te stemmen met een verlaging van het uitgestelde salaris. Stel jezelf de vraag: zou ik akkoord gaan met een verlaging van mijn huidige salaris?

Door kennis te delen, kan iedereen er beter van worden. Om deze reden organiseren wij de pensioenopleiding speciaal voor ondernemingsraadsleden en staat onze pensioenopleiding gratis op onze site.

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies