Korting bij uitstel van het pensioen

Korting bij uitstel van het pensioen Bijna alle Nederlanders hebben inmiddels verschillende pensioenpotjes waarvan de ingangsdata niet aansluiten. 65 jaar, 67 jaar en op 1 januari is er een nieuw pensioenpotje op 68 jaar bijgekomen. En heel vervelend: de AOW-ingangsdatum sluit niet aan bij al deze verschillende momenten. Je kunt de uitkering van je pensioen opschuiven, maar verzekeraars kunnen dan een korting bij uitstel van het pensioen toepassen.

 

Pensioen is het uitgestelde salaris nadat je gepensioneerd bent. Maar sluit het uitgestelde salaris aan bij het inkomen dat je nodig hebt en wanneer stop je met werken?

 

Pensioenregelingen kennen de flexibiliteit om zelf de ingangsdatum van het pensioen te bepalen.

Aansluiting zoeken bij de ingangsdatum van de AOW is voor veel mensen de meest logische keuze. Hoewel deze AOW datum voor veel werknemers te laat komt.

 

Verzekeraars hanteren factoren die bepalen dat als het pensioen wordt vervroegd of later wordt opgenomen er meer of minder pensioen wordt uitgekeerd.

Als het pensioen later wordt uitgekeerd dan wat was afgesproken ontvang je meer. Als het pensioen eerder wordt uitgekeerd dan krijg je minder.

De verzekeraar gaat er vanuit dat als er later wordt uitgekeerd zij (gemiddeld) korter uit hoeven te keren. En andersom, als zij eerder moeten uitkeren zullen zij het pensioengeld korter belegd hebben en zij (gemiddeld) langer zullen uitkeren.

 

Echter, verzekeraars hebben bepaald dat zij de factoren waarmee zij rekenen tussentijds mogen aanpassen. En dit is niet gunstig voor een gepensioneerde, immers we worden gemiddeld ouder. Dus als een verzekeraar opnieuw gaat rekenen dan gaat dit ten koste van de hoogte van het pensioen.

 

Dit is niet helemaal fair en zeker niet helder, want de premie die in het verleden is betaald was erop gericht dat de premie dekkend zou zijn voor de aanspraak. Verzekeraars hebben er toen ook al rekening mee gehouden dat we gemiddeld ouder zouden worden. Zij hebben hiervoor dan ook een extra opslag voor gerekend. Het pensioen is gegarandeerd, maar als je het eerder of later laat uitkeren is de factor ten opzichte van het moment dat de premie is betaald verslechterd.

 

Rekenvoorbeeld pensioenuitstel:

Stel: er is een premievrij pensioen (gefinancierd obv 4% GBM 80/85) om een levenslange uitkering van € 100 te krijgen die ingaat op 65 jaar en je wilt deze uitstellen naar 67 jaar, dan leidt dat tot het volgende.

Obv de factoren die toen golden, gecommuniceerd zijn met de werknemer en vastgelegd zijn in het pensioenreglement betekent dit:

Ouderdomspensioen levenslang uitkeren op 65 jaar = 100

Ouderdomspensioen uitstellen tot 67 jaar = 122

 

De recente factoren zijn als volgt:

Ingangsdatum verschuiven van 65 jaar tot 67 jaar = 118

 

Als er een pensioen is opgebouwd op leeftijd 65 jaar van € 10.000 is het Jaarlijkse verschil na uitstel tot 67 jaar: € 400,00

En dit wordt levenslang (ca 20 jaar) minder uitgekeerd dan wat was gecommuniceerd.

 

Weliswaar hebben de meeste pensioenuitvoerders vastgelegd in hun overeenkomst met de werkgever dat zij deze uitstelfactoren kunnen aanpassen. Maar de premie die was berekend gaat uit van gegarandeerde tarieven. En in die premie zijn dus al allerlei opslagen berekend om ervoor te zorgen dat de verzekeraar niet tekort zou komen aan de premie. Uiteraard wil iedereen graag weten waaraan zij of hij toe is en dit lijkt toch op aanpassen van de spelregels tijdens het spel.

Wat kan de werknemer doen?

Werknemers zullen in de komende jaren steeds vaker hun pensioeningangsdatum afstemmen op hun persoonlijke situatie. Wil ik nog werken, kan ik het fysiek en emotioneel aan om door te werken, kan ik het mij veroorloven om met pensioen te gaan, hoe hoog zijn mijn lasten na pensionering, hoe hoog is mijn pensioeninkomen, etc.

 

De korting die verzekeraars nemen als het pensioen uitgesteld of vervroegd wordt kan omzeild worden door het pensioen in te laten gaan op het moment dat dit beschikbaar komt. Gezien de huidige pensioenopbouw een deel op 65 jaar, een deel op 67 jaar, etc….. Dan krijgt de gepensioneerde wel precies wat is afgesproken.

 

Of dit financieel handig is, is een vraag. Immers het belastingtarief na ingangsdatum is lager dan voor ingangsdatum AOW. Dit maakt echt veel uit. Deeltijdpensioen is ook te overwegen. Bijvoorbeeld het pensioen in laten gaan op het afgesproken moment en dan wat minder gaan werken.

 

Wat kan een werknemersvertegenwoordiging doen?

De OR kan dit punt meenemen in het overleg met de werkgever als deze de pensioenregeling weer wil versoberen.

De meeste pensioenen (het uitgestelde inkomen van werknemers!) zijn de afgelopen jaren al met tientallen procenten versoberd. Met argumenten die op tafel komen kan een verdere versobering mogelijk beperkt worden. En ja, er zijn ook bedrijven die hun pensioenregelingen verbeteren nu het met de bedrijfsresultaten weer wat beter gaat.

 

Verzekeraars hebben het recht om te korten op het afgesproken pensioen als dit uitgesteld wordt of eerder ingaat dan de afgesproken pensioendatum, maar of dit nou echt past bij de (dure) campagnes die gevoerd worden om ethisch te werk te gaan, transparant ook, het vertrouwen willen herstellen, etc,  Maar  of het moreel allemaal wel klopt…?

Actuarieel gezien wel, maar het lijkt toch op cherrie picking. De mooie kansen eruit halen en wat minder uitkeren dan wat was afgesproken:

De financiële dienstverleners pensioenuitvoerders hebben de mond vol van eerlijk handel drijven en vertrouwen herstellen, maar de praktijk is weerbarstig, want welke gepensioneerde rekent het na of begrijpt hier iets van?

Door kennis te delen, kan iedereen er beter van worden. Om deze reden organiseren wij de pensioenopleiding  speciaal voor ondernemingsraadsleden.

 

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies