garantiepensioenVeel (pensioenadviseurs van) werkgevers ruilen het garantiepensioen in voor een pensioen gebaseerd op beschikbare premie.

Het blijk dat de argumenten die gebruikt worden om de werknemers(vertegenwoordiging) te overtuigen nogal eens niet kloppen. Blijkbaar gebeurt dat ook met grote regelmaat.

Er moet immers nogal wat aan de hand zijn voordat je als werknemers(vertegenwoordiging) een rechtszaak start tegen de werkgever. Maar met grote regelmaat zien wij uitspraken langskomen die werknemers in het gelijk stellen omdat onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt door (de pensioenadviseur van) de werkgever.

 

De gevolgen van het geven van onjuiste of onvolledige (2,3) informatie leidt tot een beroep op bij voorbeeld (1) BW 7.611 en hierin staat dat de werkgever zich als goed werkgever dient te gedragen. Het is nogal wat als een rechter besluit (2,3) dat de werkgever zich niet als goed werkgever heeft gedragen of dat er sprake is van wanprestatie, dwaling of misleiding van de werknemers. Uiteraard moet de opgelopen schade hersteld worden door de werkgever. Maar of de schade aan het vertrouwen van de werknemers hiermee hersteld is?

 

Ook werkgevers weten uiteraard niet alles en dit is ook helemaal niet erg. Je kunt altijd iets (laten) uitzoeken.

Wij maken het echter als adviseur van ondernemingsraden nogal eens mee dat de directie roept dat zij rechten hebben die helemaal niet bestaan.

Bij voorbeeld de werking van het recht om ingeval van bijzondere omstandigheden (4) de pensioenregeling te veranderen, terwijl er geen sprake is van bijzondere omstandigheden).

Ook zien wij steeds vaker een soort Trumpiaanse verkoopmethoden. Het lijkt te gaan om een soort spel van winnen of verliezen en de directie wil, zelfs door gebruik te maken van onwaarheden en leugens, een overwinning behalen en de eigen zin doorduwen. De werknemersvertegenwoordiging wordt dan absoluut niet serieus genomen en de kans is groot dat de afstand tussen directie en werknemers(vertegenwoordiging) onoverbrugbaar wordt. Het niet serieus nemen van een ander mens vind ik persoonlijk absoluut al niet in de haak, maar werknemers(vertegenwoordiging) waar je toch mee door moet is daarnaast ook nog eens heel erg onverstandig.

Werknemers kunnen er altijd een beroep op doen dat zij misleid zijn door de werkgever en dan wordt e.e.a. teruggedraaid.  Maar volgens ons kan dit toch niet manier zijn hoe je met elkaar omgaat binnen een bedrijf en hoe je de afspraken die je met elkaar hebt gemaakt wil veranderen. En dit is aan de orde als de werkgever het pensioen wil veranderen: de werknemers gaan inleveren. Goed beslagen (samen met een deskundige) ten ijs komen is van groot belang.

Wij leven in een rechtstaat en gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. En als een van de partijen de gemaakte afspraken wil veranderen dan ga je met elkaar aan tafel zitten, geef je argumenten waarom je wil veranderen, wat je wil veranderen, wat voor alternatief je hebt en wat de consequenties voor de ander zijn. Dit is hoe het hoort.

 

Goede voorlichting aan zowel de directie als aan de werknemersvertegenwoordiging door specialisten is bij een voorgenomen pensioenverandering van groot belang. De werkgever huurt een pensioenspecialist in en een ondernemingsraad heeft een wettelijk recht om een deskundige in te schakelen. Deze zal in ieder geval herkennen als de werkgever gebruik maakt van een mening die geen feit blijkt te zijn.

 

  • Artikel 611

De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen

  • ECLI:NL:GHARL:2017:3096
  • ECLI:NL:HR:2017:2227
  • ECLI:NL:RBMNE:2018:62

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies