Steeds meer organisaties zien in dat hun traditionele manier van werken tekortschiet. Het ontbreekt hun aan vitaliteit.

Management gericht op vitaliseren

Bij vitaal inrichten gaat het om welke opeenvolgende inhoudelijke stappen bij het ontwerp van de organisatie conceptueel onderscheiden kunnen worden, hoe ze samenhangen en welke ontwerp relevante technieken in elk van die stappen bruikbaar kunnen zijn:

  • Grensafbakening van de organisatie.
  • Vaststellen van de missie van de organisatie met de daarvan afgeleide doelen en de strategie.
  • Vaststellen van ontwerp specificaties waarmee bij het ontwerp rekening moet worden gehouden
  • Structureren van de organisatie
  • Inrichten van de (technische) systemen.

 

Vitaal managementmodel

Dit wordt als volgt uitgewerkt:
 
vitaliserend managen
 
De concentrische ringen vertegenwoordigen aspecten van de omgeving (sferen). In veel organisaties is onvoldoende aandacht en kennis van de ontwikkelingen in de omgeving. De grenzen van complexe systemen zijn altijd vloeiend. Effectief management kent daarom een explorerende houding. Organisaties kunnen vanuit dit perspectief worden omschreven als dynamische systemen die voortdurend in een staat van disbalans zijn. Management heeft oog voor verandermanagement: het gaat er niet om alles voortdurend te veranderen; het gaat er om te weten wat wanneer te veranderen.

Management kent zes kerntaken: zorgen voor sterke  en attractieve marktpositie, zorg dragen voor innovatie, zorgen voor hoge productiviteit, zorgen voor gezonde liquiditeitspositie en winst.

Bereiken vitaliteit

Vitaliteit vertaalt zich daarmee in: verhoging productiviteit: intelligent inrichten zorgprocessen, verbetering kwaliteit, leveren van meer (meer)waarde voor de cliënt, kortere doorlooptijd (lean principes), versterking van de innovatieve bedrijfscultuur, grotere cliënttevredenheid, grotere medewerkerstevredenheid. Bij vitaliserend managen gaat het niet om het ontwikkelen van een strategie die op de toekomst gericht is, maar om het maximaliseren van het vermogen om iedere strategie te kunnen aanpassen (op basis van veranderingen in de omgeving en veranderingen intern binnen het systeem) zodat de vitaliteit in stand blijft.

 

Literatuur:

  • Malik,F. (2015). Navigieren in Zeiten des Umbruchs. Die Welt neu denken und gestalten. Frankfurt/New York: Campus Verlag
  • Malik, F. (2016). Strategy for managing complex systems. A contribution to management cybernetics for evolutionary systems. Frankfurt/New York: Campus Verlag

 
Verwante publicaties: