Het financieren van vastgoed middels crowdfunding is voor heel veel beleggers de toekomst voor vastgoedinvesteringen. Beleggers willen diversifiëren. Ze zijn geïnteresseerd in vastgoed, maar willen niet al hun eitjes in één mandje stoppen of meelopen in de grote onoverzichtelijke vastgoedfondsen. Zij beginnen steeds meer te ontdekken dat voor hen crowdfunding van vastgoed een geweldig alternatief is.
 
Crowdfunding
 
Waarom zijn investeerders zo gecharmeerd van investeren via crowdfunding?

Traditionele vastgoedfondsen zijn te groot, te algemeen

Fondsen als Unibail-Rodamco-Westfield, Vastned Retail (VASTN) en Wereldhave (WHA) zijn zeer groot en hebben vooral in kantoren en winkelcentra geïnvesteerd. Als je daar als investeerder instapt, dan ga je uiteraard in alles mee. Je hebt het niet voor het uitkiezen. Deze fondsen zitten vooral in grote langlopende projecten, zowel in binnen- als buitenland. Dat maakt hen niet al te flexibel en kwetsbaar voor conjuncturele schommelingen en trendverschuivingen. Denk bij dat laatste aan de invloed van e-commerce op winkelverkopen en de sterke afname van het aantal m2 aan winkelruimte als gevolg daarvan.

Via crowdfunding kun je sneller en flexibeler investeren in projecten die tussen het servet en het tafellaken inzitten. Te klein voor de grote fondsen en te groot voor jou alleen.

Met crowdfunding kun je goed diversifiëren met kleine bedragen

Ook zij, die maar een paar duizend euro willen investeren, kunnen via crowdfunding in meerdere projecten participeren. Dat kunnen zij bijvoorbeeld doen in projecten bij hun in de buurt, in woonhuizen of winkels. Bij de professionele crowdfunding platforms is er keuze genoeg.

Geen kopzorgen

Zelf direct in vastgoed investeren vergt veel tijd, kennis en ervaring. In het aankooptraject, bij het renoveren en onderhouden, maar ook bij het beheren. Het vinden van solvabele huurders, facturatie, incasso, klachtenbehandeling, verzekeringen en belastingen. De lijst is lang.

Bij crowdfunding ben je, na de analyse van de levensvatbaarheid en risico's van het project, verlost van het werk. De geldstromen lopen via het platform en zij controleren en begeleiden het project.

Platforms screenen de projecten zorgvuldig

Je kunt ervan uitgaan dat de projecten die door de crowdfunding platforms worden aangeboden, van te voren allemaal goed gecheckt zijn. Het succes van een platform hangt in zeer sterke mate af van het opgebouwde vertrouwen. In de financiële wereld is vertrouwen cruciaal. Zij zullen er dan ook alles aan doen om het risico van de projecten zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dat betekent dat veel projecten niet eens door de screening heen komen. De vraag naar kapitaal is groot, maar het aantal kredietwaardige projecten is klein.
 
crowdfunding
 

De professionals van die platforms hakken dagelijks met het bijltje en hebben jaren ervaring. Zij doen alle research, bestuderen de plannen, praten met de belanghebbenden en doen betrouwbare beoordelingen. Hun reputatie en het succes van het platform hangt er immers van af. Grote missers zijn dan ook zeer onwaarschijnlijk.

Niet plaatsgebonden

De Nederlandse vastgoedmarkt is geografisch gezien niet bijzonder groot. Wel zijn er beduidende verschillen tussen gebieden. De randstad is anders geprijsd dan Limburg of Groningen bijvoorbeeld. Met de beschikbare diversiteit van de platforms kun je makkelijk projecten kiezen die voor jou geografisch en economisch zinnig zijn. Veel beleggers kiezen er namelijk voor om dicht bij huis te investeren. Zij kennen de lokale markt beter en hebben er voeling mee. Ook zijn er vaak niet puur economische motieven die hun keuze bepalen. Denk aan projecten die hun leefgemeenschap ten goede komen.

Korte termijn investeringen

In de regel is de looptijd van de vastgoedinvesteringen redelijk kort, tussen 36 en 60 maanden. Dat maakt het allemaal zeer overzichtelijk. Ook hoef je geen tussentijdse moeilijke beslissingen te nemen. Heb je bijvoorbeeld geïnvesteerd in de aandelenmarkt, dan kan een plotselinge volatiliteit je best wel onder druk zetten: verkopen, bijkopen of indekken.
Bij crowdfunding niets van dat alles. Je doet mee en je zit de (korte) rit uit.

Overzichtelijke kostenstructuur

De crowdfunding platforms zijn helder over de kosten die zij in rekening brengen. Dat maakt het uitrekenen van je netto rendement erg makkelijk.

Door crowdfunding is de drempel om te investeren in vastgoed weer een stuk lager komen te liggen. Zo laag, dat je bijna niet meer kunt struikelen.