Particuliere beleggers drukken steeds meer hun stempel op de financiële markten

De invloed van particuliere beleggers in de financiële markten begint de laatste tijd steeds groter te worden. Waren het daarvoor vooral de institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsfondsen, die de dienst uitmaakten, nu begint daar verandering in te komen. Dat komt enerzijds doordat de vertrouwde veilige spaarrekeningen geen rendement meer opleveren en spaarders elders hun heil zoeken. Anderzijds doordat markten nu veel toegankelijker zijn geworden.

Via makkelijk te bedienen apps zijn wereldwijd financiële markten opengesteld voor particuliere beleggers. Tegen hele lage tarieven en soms zelfs gratis kunnen zij handelen in aandelen, obligaties, opties en cryptocurrencies. Dat het hier vaak om onervaren beleggers gaat blijkt onder meer uit de zoekopdrachten die zij doen in de helpfuncties van de apps. Veel vragen gaan over de betekenis van de Dow Jones, Nasdaq, optiecontracten e.d. Begrippen die gemeengoed zijn onder de pro's.

Desalniettemin oefenen al die kleine beleggers inmiddels een flinke invloed uit op het reilen en zeilen van de markten. Voortrekkers onder hen gebruiken social media om krachten te bundelen en strategieën van de pro's te ondermijnen zoals het geval is bij Gamestop. Aandelen van dat bedrijf zijn geshort door hedgefunds in de verwachting dat die aandelen verder zullen zakken. Door die aandelen gezamenlijk op te kopen, dwingen de kleine beleggers de hedge funds om hun posities af te dekken. Dat kunnen zij alleen doen door die aandelen op te kopen. Dat doet de koers nog verder stijgen. Zo wordt de neerwaartse spiraal omgebogen in een opwaartse. Resultaat: hedgefunds lijden grote verliezen en de kleine beleggers winnen, tenminste als zij op tijd uitstappen.

Financiële markten breken records

Onder meer door deze vele relatief nieuwe spelers in de markt, is het speculatieve karakter toegenomen. De AEX heeft inmiddels weer de 700 grens doorbroken in navolging van records van andere beurzen. Argumenten die hiervoor worden aangevoerd zijn o.m. de lage rente, stimuleringspakketten van overheden, ondersteuning door centrale banken, opgespaarde vraag naar allerlei producten en diensten en daardoor positieve groeiverwachtingen.

Deze argumenten, gekoppeld aan twee bekende afkortingen uit de beleggingswereld, FOMO (fear of missing out) en TINA (there is no alternative), blijven markten omhoog jagen. De vraag is echter, kan dit zo doorgaan? Aandelenwaarderingen lopen behoorlijk vooruit op de economische realiteit. Dat wil niet zeggen dat het feestje voorlopig niet zo kan doorgaan. Wel kan het de moeite waard zijn om alternatieven te onderzoeken, die nog wel gebaseerd zijn op nuchtere bedrijfseconomische waarheden.

Dus wij vechten TINA aan en laten je zien dat er wel degelijk een goed alternatief is voor volatiele aandelenmarkten; de crowdfundingmarkt!
 
crowdfundingmarkt

De crowdfundingmarkt een aantrekkelijk en veilig alternatief

Meer en meer particuliere beleggers vinden hun weg naar de crowdfunding platforms. Daar vinden zij een zeer breed assortiment van investeringsmogelijkheden. Zowel projectontwikkelaars van vastgoed als MKB-bedrijven gebruiken crowdfunding om hun financieringsbehoeften geheel of gedeeltelijk af te dekken. Zowel vraag naar financieringen als aanbod van beleggingsmiddelen nemen toe en garanderen zo een diverse mix van beleggingsmogelijkheden.

De begeleiding van platforms als het onze, Geldvoorelkaar.nl, zorgt ervoor dat projecten goed gescreend worden en overzichtelijk gepresenteerd. Afhankelijk van het risicoprofiel zij zorgen voor de juiste financieringsmix, voldoende dekking en aantrekkelijk rendement.

In tegenstelling tot de producten op de financiële markten, zijn deze beleggingen eenvoudiger, kleinschaliger, transparanter, stabiel en altijd lokaal. Het rendement is duidelijk en gezien, het geringe risico, zeer aantrekkelijk. Het gemiddelde netto rendement ligt ongeveer rond de 4,5%, dat is dus na aftrek van kosten en voorzieningen.

Op je gemak kun je vanachter je computer zorgen voor de diversificatie en risicospreiding die bij jou past. (maximaal kan een particuliere belegger € 80.000 bij ons beleggen)

Hoop versus gezond verstand

De toenemende populariteit van crowdfunding is goed te begrijpen. De traditionele financiële markten lijken overgewaardeerd en kunstmatig hoog gehouden door allerlei maatregelen. Daar bestaat de beleggingsstrategie vooral uit hoop dat de maatregelen in stand zullen worden gehouden en dat de economie zich duurzaam zal verbeteren. Bij beleggers in Bitcoin is er vooral hoop dat Bitcoin een volwaardig alternatief zal blijken te zijn voor het huidige financiële stelsel en dat overheden het niet zullen verbieden. (de kans dat overheden de controle over ons financiële stelsel zullen opgeven lijkt mij echter miniem)

De crowdfundingmarkt daarentegen geeft beleggers de kans om in lokale MKB-bedrijven investeren en in vastgoedprojecten te investeren. Misschien niet zo spectaculair als Tesla, maar wel gebaseerd op een te begrijpen verdienmodel en op gezond verstand. Voor beleggers allemaal concreet en overzichtelijk.