Crowdfunding is een prachtig "twee vliegen in één klap" voorbeeld. Aan de ene kant vervult het de behoefte aan financieringen en aan de andere kant de behoefte aan beleggingen. Daardoor vervult het bemiddelende crowfundplatform een dubbelrol en neemt daardoor een unieke positie in. Dat brengt ook extra verantwoordelijkheden met zich mee. Investeerders verwachten dat het crowdfundplatform grondige risico-analyses loslaat op de te financieren projecten. Je kunt het platform dan ook als echte "insider" typeren. Combineer die typering met de rol als vermogensbeheerder en je begrijpt waarom steeds meer beleggers kiezen voor crowdfunding.
 
crowdfundplatform als vermogensbeheerder
 
In het vervolg van dit blog gaan wij bekijken waarin het crowdfundplatform zich in positieve zin onderscheidt van traditionele vermogensbeheerders.

Wat zijn de overeenkomsten tussen de traditionele vermogensbeheerders en het crowdfundplatform als vermogensbeheerder?

Er zijn een aantal belangrijke overeenkomsten.

  • Beiden houden zich bezig met het inschatten van beleggingsprojecten en de daaraan verbonden risico's.
  • Goede rapportage aan de beleggers.
  • Beiden berekenen een beheer fee voor hun werkzaamheden.

Waar zitten de verschillen tussen het crowdfund platform als vermogensbeheerder en de traditionele vermogensbeheerders?

De verschillen maken het crowdfund platform juist zo interessant voor beleggers:

  • In plaats van het volledig uit handen geven van het vermogensbeheer bij traditionele vermogensbeheerders, houden de beleggers bij crowdfunding een grote mate van autonomie. Zij worden door het crowdfund platform zeer goed voorgelicht en bewust gemaakt van risico's, maar zij nemen zelf de beslissingen over deelname in projecten. Zij hebben voor zichzelf een beleggingsstrategie bepaalt en investeren dienovereenkomstig.
  • De teams van de professionele crowdfunding platforms zijn "hands-on". Dat wil zeggen dat zij voorgestelde projecten zelf beoordelen, desnoods met de voeten in de modder. Zij hebben rechtstreekse contacten met de kredietaanvragers en vervullen desgewenst de rol van begeleider en klankboord. Dat geldt ook voor de promotie van het gehele crowdfunding project.
  • Traditionele vermogensbeheerders werken in de regel niet voor kleine beleggers. De meesten vragen in geval van individueel beheer om een te beheren vermogen vanaf € 300.000,-. Crowdfunding platforms accepteren kleine bedragen en bieden vele mogelijkheden. Je kunt naar hartenlust diversifiëren en spreiden.
  • Traditionele vermogensbeheerders beleggen meestal in grote ter beurze genoteerde ondernemingen in binnen- en buitenland, zowel in aandelen als obligaties. De crowdfundingplatforms bieden bijna altijd beleggingen aan in Nederlands vastgoed en MKB-bedrijven. Daar is de afhankelijkheid van het wel en wee van de internationale markten veel kleiner.
  • Het gebrek aan autonomie dat bestaat door het inschakelen van traditionele vermogensbeheerders, wil nogal al eens tot wrijvingen leiden. Niet zelden worden beleggingsportefeuilles zeer dynamisch beheerd met vele transacties. Dat leidt tot navenant veel transactiekosten. Zit je zelf achter het stuur, dan hoef je je niet af te vragen of al die transacties wel nodig waren en in jouw belang.

Beleggen via crowdfundingplatforms past in het tijdsbeeld

De particuliere belegger is tegenwoordig veel kritischer en mondiger. Dat is in lijn met het moderne consumentengedrag. De consument/belegger die iets wil, informeert zich nu zelf grondig en neemt zelf de beslissingen. Dit is natuurlijk vooral een gevolg van de prominente plek welke het internet in ons dagelijks leven inneemt. De website van het crowdfunding platform en achterliggende applicaties vormt dan ook het hart van crowdfunding.

Er is dus een duidelijke trend naar zelf doen nu spaardeposito's niet meer interessant zijn en ook met het oog over twijfels over adequate pensioenvoorzieningen.

Steeds meer bedrijven omarmen beleggen in crowdfunding vanwege het gemak, strategische overwegingen en het goede rendement.

Volgens het Groot Beleggersonderzoek 2019 naar de voorkeuren van Nederlandse beleggers is de opmars van crowdfunding als asset class opvallend. Vorig jaar werd deze door 4,0% van de beleggers genoemd en dit jaar door 17,6%. Evenals vorig jaar is Nederland veruit de favoriete regio van de belegger. Vorig jaar sprak 86,6% hiervoor zijn voorkeur uit en dit jaar is dat zelfs 89,4%.