Wat is een platform?

Binnen de ouderenzorg zijn we als PlatformVmZ redelijk uniek. Veel partijen noemen zich in de zorg platform. Daar wordt meestal mee bedoeld dat men met andere partijen (gebruikers) een vorm van samenwerking kent. Platformtechnologie kent echter een aantal specifieke functies die we hebben ingericht:

  • Platformorkestratie: de werking van een platform. Binnen het PlatformVmZ gaat het om de procedure van het matchen, procesbeschrijvingen (zie website)
  • Analytics: analyseren van het gedrag op het platform. Wij richten ons op optimaliseren van de matchingsfunctie.
  • API’s: interfaceprogramma’s. We werken met een aantal gespecialiseerde zorgpartijen.
  • Member apps’: in de zorg gaat het om de hoogste graad van beveiliging via autorisatieprocedures
  • Authentificatie: check op de vereiste documenten die nodig zijn om zorg te kunnen leveren

 
PlatformVmZ

Noodzaak voor flexibiliteit

Het gaat er om dat je een hoge mate van flexibiliteit hebt. Daarom werkt het PlatformVmZ met eigen software; ontwikkelingen in de markt, wet- en regelgeving, wensen van gebruikers (zorgprofessionals; cliënten) kunnen zo snel worden doorgevoerd.

Wat betekent dit voor de zorgpraktijk?  Een door digitale informatie gevoede omgeving zorgt voor andere verbindingen tussen cliënten en zorgorganisaties: de cliënt gaat steeds meer zelf doen. Consumenten doen steeds meer zelf. Daarbij is het inrichten van een netwerk rond een cliënt vaak niet eenvoudig. In de  praktijk blijken ouderen juist bang te zijn hierdoor de regie te verliezen, want ze moeten hulp vragen.

Datzelfde geldt voor professionals: zij vinden het wennen om de regie uit handen te geven, en het netwerk te laten inspringen. Waarden die bij toekomstbestendige netwerken horen zijn samenwerking, participatie, innovatie, risico nemen, betrokkenheid, teamgerichtheid, flexibiliteit, leren, proberen en verbeteren.

Netwerkstructuren

De huidige netwerkeconomie is gebouwd rond de netwerken van individuen. Organisaties gaan dus een andere rol spelen: ze faciliteren social learning. Ook voor zorgorganisaties gaat gelden dat de snelheid waarmee informatie en kennis door de organisatie stroomt bepalend wordt voor het (toekomstige succes).

Zorg- en welzijnsfuncties zijn niet meer gescheiden maar worden gegeven in arrangementen.  Centrale elementen zijn: permanent leren in teams en netwerken en leven, leren en werken met technologie.  Multidisciplinaire en transmurale samenwerkingsvormen bieden mogelijkheden om taken te delegeren en daarmee kosten te besparen.

 

Literatuur

  • Molenaar, C. (2019). Het einde van concurrentie? Zakendoen in de platformtechnologie. Boom
  • Woldendorp, H. (2018). Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties. De consequenties van platformtechnologie voor de ouderenzorg. Koninklijke Van Gorcum