Toename productinnovatie

Steeds meer consumenten gaan aan productinnovatie doen. Het gaat hierbij om het verbeteren, vernieuwen en customizen van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Marketing is niet meer gericht op klanten, maar wordt door hen voortgebracht.

In de zorg zie je een toename van apps om het zorgproces te ondersteunen. Steeds meer burgers organiseren eigen zorg of richten platforms voor hun eigen buurt in: mijnbuurtje.nl, buuv.nl, burenetwerkwerk.nl, voordebuurt.nl. Via het model van het Medische Internet-van-Alles zal er inzicht in de eigen gezondheid zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om advies om preventief de eigen levensstijl te verbeteren. Indien behandeling nodig is, helpt het platform om keuzes te maken. Zorgverleners kunnen dan zelf diensten aanbieden.
 
ouderenzorg

Datagedreven werken binnen de ouderenzorg

Het werken met platformtechnologie leidt tot een andere wijze van kijken hoe je organisaties inricht. Vanuit het model dat wij hebben ontwikkeld is in feite de cliënt de zorginstelling. Werken met platformtechnologie leidt tot datagedreven werken. Wendbaarheid is de kern van innovatie binnen de ouderenzorg. Daarbij zijn technologische ontwikkelingen belangrijk, maar vernieuwing van het businessmodel maakt een organisatie echt onderscheidend.

Nieuwe businessmodellen

Het is duidelijk dat er binnen de ouderenzorg daarom behoefte is aan andere businessmodellen. Een toekomstgericht zorgbedrijf gaat zich kenmerken als een netwerkorganisatie waar mensen werken die zich aangesproken voelen door een gemeenschappelijke visie die aansluit bij de eigen waarden. Ons bedrijfsmodel (zie ook onze site VmZadvies) is gebaseerd op integreren van zorginhoud, ICT (business intelligence) en organisatievormen (zelforganisatie).

Aanpak

Lanting noemt vijf stappen om tot werkelijke vernieuwing te komen. Ik pas ze toe op ons platform;

  • Los problemen op: wij brengen administratieve lasten vergaand terug en creëren ruimte voor zorgprofessionals om hun vak uit te oefenen
  • Verbeter de zwakste schakel: vernieuwingen worden vertaald naar oplossingen voor cliënten: in ons geval toegang tot informatie en de mogelijkheid om te sturen
  • Klein is het nieuwe groot: verklein de organisatie (in ons geval met beperkt aantal initiatiefnemers zelf opgericht) en richt je op informele netwerken (wij ondersteunen zelfstandig gevormde netwerken van verpleegkundigen)
  • Versnel de innovatie: experimenteer en versnel vernieuwing: daarom zijn we permanent in gesprek met zorgprofessionals
  • Werkelijke zelfsturing: autonomie en eigen verantwoordelijkheid zijn onmisbaar. Ons platform ondersteunt zelfstandigheid en ondernemerschap van zorgprofessionals en zelfregie van cliënten

Literatuur

  • Downes, L en P. Nunes. (2014). Big bang disruption. Strategy in the age of devastating innovation. New York: Penguin Putnam
  • Lanting, M. (2017). De disruptie paradox. In 5 stappen naar echte vernieuwing. Amsterdam: Business Contact
  • Woldendorp, H. (2018). Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties. De consequenties van platformtechnologie voor de ouderenzorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum