Centraal staat verbinden

organisatiewerkelijkheidWat staat centraal in de nieuwe organisatiewerkelijkheid? Management gaat steeds meer om verbinden, samenwerken, creativiteit en flexibiliteit. Het denken in schaalvoordelen begint achterhaald te worden. Het realiseren van de vier concepten vindt plaats in een digitale omgeving (zie PlatformVmZ: verbinden met zorg).

Het profiel van stakeholders  gaat differentiëren. In de zorg nemen cliënten niet alleen zorg af, maar zorgen ze ook voor nieuwe diensten en samenwerkingsverbanden (zorgcoöperaties). Het verleden als voorspeller is geen goed idee: technologie versnelt teveel om daar op te bouwen. Daarom is het belangrijk een vorm te vinden waarin geborgd is dat je inzicht hebt in ontwikkelingen die relevant zijn voor de eigen organisatie. Naast inzicht gaat het er ook om dat je voldoende expertise hebt om de impact van deze ontwikkelingen te duiden. In de zorg gaat het er bijvoorbeeld om de impact van technologie voor de eigen werkprocessen in te schatten. In welke mate ben ik nog toekomstbestendig.

Versnelling innovatieproces

Om hier goed mee om te gaan is het nodig dat het innovatieproces wordt versneld. Dit betekent dat besluitvorming plaats vindt in een context die wendbaarheid mogelijk maakt. Als voorbeeld hebben we daarom binnen het PlatformVmZ gekozen eigen software te ontwikkelen. Een innovatiecultuur kenmerkt zich door: ambitieuze doelen, tijdelijke samenwerkingsverbanden en een ruime mate van autonomie.

De nieuwe organisatiewerkelijkheid kenmerkt zich door onvoorspelbaarheid, continue verandering, adaptief vermogen, verbindingen met de relevante omgeving en business intelligence.    Binnen organisaties ontstaat een spanningsveld tussen enerzijds toenemende interdependenties en anderzijds de behoefte aan organisatievormen gebaseerd op zelforganisatie.

Organisatieprincipes

Het gaat er om tot een verbinding te komen tussen professioneel gedrag, organisatieontwerp en ICT-ondersteuning. Het gaat steeds om organisatieprincipes die organisatieniveau, procesniveau en prestatieniveau en daaraan gerelateerde ICT infrastructuur verbinden.

Daarom zijn nieuwe businessmodellen nodig zijn om kwaliteits- en doelmatigheidsverbetering mogelijk te maken. Een belangrijk element daarin is het versterken van de positie van professionals.

Werkomgeving

De werkomgeving wordt ingericht op het mobiliseren van mensen om uitdagende problemen te lijf te gaan. Het gaat om het bouwen en inrichten van platformen waar professionals binnen en buiten de organisatie elkaar kunnen ontmoeten. In een dergelijk netwerk hebben professionals een groot scala aan keuzemogelijkheden.

Literatuur

  • Blommaert, T. en S. van den Broek.2016). Management in singularity. Van lineair naar exponentieel management.  Deventer: Vakmedianet
  • Woldendorp, H. (2018). Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties. De consequenties van platformtechnologie voor de ouderenzorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum