Versnelling van veranderingen

De EU werkt momenteel  aan de ontwikkeling van high performance computing, gegevensanalyse en kunstmatige intelligentie die kunnen helpen bij het ontwerpen en testen van nieuwe gezondheidszorgproducten, het sneller stellen van een diagnose en het ontwikkelen van betere behandelingen. Om recht te doen aan de verschuivingen binnen het zorglandschap  het belangrijk dat zorgorganisaties een nieuwe visie op zorg ontwikkelen en hun organisatie en bedrijfsprocessen daarop aanpassen.
 
zorgorganisaties
 
De maatschappij verandert snel: de huidige communicatiemogelijkheden bieden meer openheid en vragen om snelheid. Er wordt verwacht dat er altijd direct gereageerd wordt en cliënten en hun familie zijn mondiger geworden. Het vertalen van de maatschappelijke ontwikkelingen naar de eigen organisatie is ingewikkelder geworden. Het zal blijken welke zorgorganisaties dit aankunnen en welke niet. Op het niveau van de organisatie gaat het om drie soorten resultaten: succes van de organisatie in een complexe omgeving,  vermogen van de organisatie om te functioneren en vermogen van het management om in control te zijn.

Nieuwe werkelijkheid

De keuze voor een organisatiemodel, de strategie, de klanten, de medewerkers, de concurrenten, de doelmatigheid van de werkprocessen en het effect van ICT op die doelmatigheid, leidt altijd tot een tijdelijk ontwerp; de selectie is altijd risicovol.

Dit vraagt om een transformatie richting nieuwe zorgwerkelijkheid. Zorg wordt gegeven in een netwerkstructuur waar gezondheidsadvies wordt gegeven en specialistische zorg wordt verleend. Digitale transformatie gaat over nieuwe technologie binnen nieuwe  businessmodellen, procesoptimalisatie en medewerkers, inclusief hun digitale vaardigheden.

Verbinding digitalisering en strategie

Smart healthcare is gericht op technologische ontwikkelingen die direct bijdragen aan de efficiëntie van processen in de zorg en de behandeling van patiënten. De komende jaren gaat het gebruik van digitale apparaten in het dagelijks leven van mensen alleen maar toenemen. Smartdevices komt in ieder levensdomein terug. De informatie die deze systemen vergaren worden gebundeld in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Een adequate zorgverlening vraagt naast de nieuwe technologieën een goede inpassing in de zorgprocessen en de adoptie van zorgmedewerkers zelf.  Het gaat om het verkrijgen van digitale intelligentie: vermogen om alert, verstandig en behendig te kunnen schakelen tussen vaardigheden die een digitaal verbonden samenleving vereist.

Het gaat er om de impact van digitalisering te verbinden met de eigen ICT strategie en procesinrichting. Om de klantbeleving te verhogen, de resultaten en kosten van de zorgverlening in beeld te brengen en de bedrijfsvoering van de zorgorganisatie zelf te monitoren is een geleidelijke digitale transformatie van belang. Het begint met het creëren van bewustwording dat er nu stappen nodig zijn om inzicht te krijgen in de organisatie en te weten welk voordeel er behaald kan worden.
 
Literatuur

  • Hoornstra, H. en W. van Lieshout. (2019). Digitale intelligentie. Wat je moet weten, leren en doen in een digitaal verbonden samenleving. Amsterdam: Business Contact
  • Woldendorp, H. en A. Jeninga. (2018). Organisaties ontwarren. Systemisch kijken, denken en doen binnen de gezondheidszorg. Amsterdam: SWP