Het terugdringen van het zelfstandig ondernemerschap in de zorg mislukt

In februari kwam minister De Jonge met een actieplan om het aantal zzp‘ers in de zorg terug te dringen. Belangrijkste kenmerken van dit plan:

  • Werkcode voor de zorg en invoering goed werkgeverschap
  • Maximaal inhuurtarief
  • Minder regels en administratie
  • Moderne, flexibele contractvormen
  • Ook nacht- en weekenddienst voor zzp‘ers
  • Duidelijkheid over regels rond zelfstandigheid

Het lastige van dit plan is dat het vooral over belemmeringen gaat die worden opgeroepen om het zzp schap minder aantrekkelijk te maken. Mij lijkt het logischer te kijken hoe je de arbeidsmarkt binnen de zorg voor iedereen aantrekkelijk maakt. De keuze voor vast dienstverband of zzp schap is dan gebaseerd op de manier waarop je een bijdrage wilt leveren aan de zorg. Een goed model daarvoor is ook te werken met hybride (zowel loondienst als ondernemer) constructies.
 
 zelfstandig ondernemerschap
 
Geconstateerd kan worden dat het aantal zzp‘ers in de zorg nog steeds groeit. Dat zou aanleiding zijn te kunnen denken dat er behoefte aan is dan wel dat het alternatief (vast dienstverband) minder aantrekkelijk is. Belangrijk is om bij zowel vast dienstverband als ondernemerschap ondernemend handelen centraal te stellen. Hoe meer initiatieven die leiden tot verbeteringen in de zorg hoe beter.

De digitale werkomgeving

Dan gaat het niet alleen om goed werkgeverschap maar om de inrichting van zorgorganisaties waarin ondernemend handelen centraal staat. Dit kan door steeds de positie van cliënten als uitgangspunt te nemen en daar passende (zowel kwalitatief als vanuit doelmatigheid) zorg bij te leveren. In het perspectief van het PlatformVmZ kan dat alleen als je professionals faciliteert met en digitale werkomgeving.

Juist de inrichting van die werkomgeving maakt het werken in de zorg leuker en gevarieerder. Dat lijkt een aantrekkelijk route dan steeds over problemen en belemmeringen te praten. Het werken in een digitale werkomgeving maakt het ook eenvoudiger om de rol van bemiddelingsbureaus te schrappen.

Beleid moet mijns inziens gericht zijn om zorgprofessionals een werkomgeving aan te bieden die over een langere periode tot gevarieerd en leuk werk leidt en waarbij contacten met andere zorgprofessionals en cliënten in het centrum staan. Randvoorwaarden worden vooral digitaal ingericht.