Als ik zeg dat wij Nederlanders een spaarzaam volkje zijn, dan overdrijf ik niet. In Europa zijn wij lijstaanvoerder en sparen wij bijvoorbeeld 50% meer dan de Fransen. Daar komt nog bij dat de huidige lage rentestand, de spaardriften alleen maar verder aanwakkert. Daarmee frustreren wij trouwens het lage rentebeleid van de Europese Bank, dat sparen juist wil ontmoedigen en consumeren c.q. investeren wil bevorderen.
 
passief inkomen
 
Er bestaat dus kennelijk een omgekeerde relatie tussen rentestand en spaarquote. Dat duidt erop dat spaarders een duidelijk doel voor ogen hebben. Niet meer te hoeven werken en desgewenst lekker kunnen rentenieren staat zeer hoog op de lijst. De zeer lage rentestand van dit moment maakt het bereiken van dat soort doelen er niet makkelijker op. Hoe lager het rendement op je geld namelijk is, des te meer vermogen je nodig hebt.

Een andere spaarprikkel komt voort uit de twijfel die men heeft over de (toekomstige) dekkingsgraad van pensioenregelingen. De lage rente heeft pensioenfondsen steeds meer in risicovolle beleggingen gedrukt. Het gunstige beursklimaat van de laatste 10 jaar lijkt dat te rechtvaardigen, maar dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst.

Update dd 21-10-2022: langzaamaan komt de keerzijde van het rentebeleid (en geld printen) aan het licht. Inflatie maakt renteverhogingen noodzakelijk en dat drukt de waarde van snel gegroeide vermogensbestanddelen (vastgoed, aandelen en obligaties) Dat ondergraaft de dekkingsgraad bij pensioenfondsen. De situatie in het Verenigd Koninkrijk is een voorbode.

Al die spaarders zijn op zoek naar een manier om hun spaargeld op een betrouwbare manier goed te laten renderen. Het is dan ook niet vreemd dat crowdfunding steeds meer aan populariteit wint.

Crowdfunding is een innovatieve manier om passief inkomen te creëren

De term "passief inkomen" heb ik bewust gekozen, omdat beleggen via een crowdfunding platform wat meer van je vraagt dan alleen het opzetten van een spaarrekening bij een bank. Het creëren van passief inkomen via crowdfunding vergt enige inzet. De crowdfunding platforms nemen je weliswaar heel veel werk uit handen, maar zult toch je eigen keuzes moeten maken uit het ruime aanbod van beleggingsobjecten.

Zo kun je kiezen voor hoog of laag risico, korte of lange looptijd van de leningen, geografische spreiding, bedrijfsmatige of persoonlijke activiteiten, ect ect. Daarmee kun je zorgen voor de diversificatie en risicospreiding die bij jou past. Bij ons platform Geldvoorelkaar.nl levert je dat een gemiddeld netto rendement van 4,42% op.(cijfers 2022)

Natuurlijk is crowdfunding niet de enige manier om een passieve inkomstenstroom tot stand te brengen. Al snel blijkt echter dat er meer van je gevergd wordt dan alleen "coupons knippen" (een verouderde manier om rente en dividenden te incasseren).

Een beleggingspand aankopen lijkt niet al te moeilijk. Solvabele huurders aantrekken, die de boel heel houden, is meestal ook nog wel te doen. Maar hoe zit het ook alweer met vergunningen, subsidies voor verbeteringen, huurdersbelangen, gemeentelijke verordeningen, huurcommissies, terugkerend onderhoud, in de plaats stellingen, doorrollen van de financiering, overlast, incasseren van huurpenningen......... Al gauw begint het allemaal op echt werk te lijken, dat steeds meer van je tijd in beslag neemt. Bovendien kan het hebben van al je eitjes in één mandje behoorlijk stressvol zijn.

Vooral investeren in vastgoed via crowdfunding platforms blijkt zeer populair

Spaarders, die zich aangetrokken voelen tot vastgoed, maar terugschrikken voor hoge instapbedragen, complexiteit en stress, hebben inmiddels in grote getale de weg naar crowdfunding gevonden. Waarom zou je trouwens je geld stoppen in maar één enkel project, terwijl je via crowdfunding heel makkelijk kunt spreiden en diversifiëren.

Een deel van deze beleggers heeft al ervaring opgedaan met ter beurze genoteerde vastgoedfondsen. Daar heb je als belegger echter weinig invloed op het beleggingsbeleid. Via crowdfunding kun je zelf bepalen in wat voor soort onroerend goed je wilt beleggen en waar. Zo kun je bijvoorbeeld ook dicht bij huis participeren in vastgoed projecten. Daarbij komt jouw kennis van lokale omstandigheden uiteraard goed van pas, maar stelt je ook in staat iets bij te dragen aan de plaatselijke economie. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Verhouding risico-rendement en financiële onafhankelijkheid

Gehele of gedeeltelijke financiële onafhankelijkheid bereiken hoeft geen onhaalbare wensdroom te zijn. Gezien de hoge spaarquote in Nederland wordt er door velen in ieder geval hard aan gewerkt. De lage rente en de achterhaalde tarifering van Box 3 maken het er niet makkelijker op. Goed renderende beleggingen zijn nu echter binnen het bereik gebracht van het grote publiek. Via crowdfunding platforms kan nu goed gespreid belegd worden met een uitstekende risico-rendement verhouding.