Vorig jaar is in Nederland de grens van 2 miljoen ondernemingen overschreden. Ongeveer 3/4 van die groei komt voor rekening van zzp'ers en dat betekent dat ook het aantal MKB-bedrijven gestaag blijft stijgen. Diezelfde stijgende trend tref je ook aan in de franchisewereld. Het aantal franchiseformules (bijna 1.000) , franchisevestigingen (>35.000) en de franchiseomzet (> 40 miljard) groeit gestaag.

Steeds meer mensen voelen zich dus aangetrokken tot het ondernemerschap. Zij associëren ondernemerschap met meer zeggenschap, vrijheid, betrokkenheid en met betere verdienmogelijkheden. Ook weten zij dat er een motiverend verband is tussen de geleverde inspanningen en behaalde resultaten.

Dat ondernemerschap ook schaduwkanten heeft, is uiteraard iedereen ook wel helder. Succes is namelijk afhankelijk van vele factoren. Naast goed ondernemerschap, zijn de belangrijkste twee daarvan ongetwijfeld een goede waardepropositie (product of dienst) en voldoende kapitaal om die waardepropositie in de markt te zetten. Hier kan franchise een belangrijke rol bij spelen.

Het succes van franchise verklaard

Zij die het ondernemerschap willen omarmen kunnen dat volledig op eigen kracht doen of aan de hand van een ervaren partner. Zij die kiezen voor optie 1 zullen rekening moeten houden met het hoge faalpercentage van startende ondernemers. Met optie 2 is de faalkans vele malen kleiner, helemaal wanneer die ervaren partner een franchisegever is.

De ervaring van de franchisegever heeft niet alleen betrekking op het ondernemerschap, maar ook op de waardepropositie. De franchiseformule rondom die waardeprpositie heeft zich namelijk op de markt bewezen en weet met succes het hoofd te bieden aan de concurrentie.

Een bewezen concept maakt alle verschil in de wereld, ook bij de financiering ervan. Zo kan de franchisegever een goed gefundeerde en geloofwaardige onderbouwing van de financieringsaanvraag leveren. De franchisegever weet namelijk precies waarom gevraagd wordt en welke antwoorden nodig zijn. Meestal zijn er al afspraken gemaakt over een gestandaardiseerde procedure. Hierdoor is het hele financieringsproces praktisch een formaliteit.
Daar komt nog bij dat de franchisegever niet zomaar iedere franchisenemer accepteert. Er worden ter eigen bescherming strenge selectiecriteria gehanteerd. De formule en de reputatie van de franchisegever moeten beschermd worden. De financier weet dat en dat maakt toekenning van een financiering weer eenvoudiger.

Franchiseformules zorgen dus voor de belangrijkste 3 elementen van het ondernemen:

  1. beproefde waardepropositie
  2. benodigde financiering en
  3. ondernemerservaring

Daarnaast kunnen franchiseformules natuurlijk vaak aanzienlijke schaalvoordelen leveren op het gebied van inkoop en marketing.

Financieringsmogelijkheden bij franchise

Franchisenemers zonder voldoende eigen geld en/of suikeroom (durfkapitaal), zijn aangewezen op externe financiering. Hoewel franchisenemers vaak starters zijn, worden zij door de kredietverstrekkers meestal niet als zodanig behandeld. Dat komt door de ondersteuning van de franchisegevers. Zij hebben er natuurlijk alle belang bij dat de franchisenemers succesvol zijn en delen dan ook graag hun kennis en ervaring. Hiermee compenseren zij eventuele lacunes die een starter zou kunnen hebben.

Franchisenemers hebben hierdoor meerdere financieringsmogelijkheden:

Financieringsmogelijkheden bij franchise

Crowdfunding wint steeds meer terrein bij het financieren van franchisenemers

In de praktijk blijkt dat franchise en zakelijke crowdfunding erg goed bij elkaar passen. Franchiseformules zitten voor wat de financieringsbehoefte betreft meestal in de ideale reikwijdte van crowdfunding, tussen de € 25.000 en € 250.000.

De banken lijken steeds voorzichtiger te worden. Zo worden bijvoorbeeld bancaire kredieten zonder overheidsgaranties steeds zeldzamer. Ook lopen de banken niet snel warm voor kredieten onder € 50.000,-. Bovendien is het aanvraagtraject bij banken omslachtiger en tijdrovender. Het is dan ook niet dat banken steeds meer terrein verliezen aan crowdfunding.

Er is ook nog een ander aspect van crowdfunding dat ontbreekt bij andere financieringsvormen en dat is de openheid van het crowdfundingsproces. Er wordt een groot publiek ingeschakeld voor het aantrekken van de financiering. Dat geeft een extra boost aan de naamsbekendheid van de franchiseformule. Ook betekent de participatie van vele investeerders een validatie van zowel de franchiseformule als de franchisenemer.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer startende franchisenemers kiezen voor crowdfunding. Al meer dan de helft van de franchisefinancieringen loopt via bekende crowdfundingplatforms als Geldvoorelkaar.nl.

Zet deze positieve trend zich in de toekomst voort?

Bewust of onbewust, de banken hebben het de laatste jaren laten liggen. De rol van crowdfunding bij franchisefinancieringen wordt steeds groter. Franchiseformules en crowdfundingplatforms raken ook steeds beter op elkaar ingespeeld. Hun samenwerking is soepel en efficiënt en dat ontlast de franchisenemer enorm.

Deze positieve synergie en de extra publiciteit zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat de trend zich voortzet.