Het antwoord op de vraag in de titel van dit blog lijkt eenvoudig. De meerderheid van de ondervraagden zal zeggen dat de bedrijven crowdfunding inzetten omdat de bank ze heeft afgewezen. Dat is echter een hardnekkige misvatting. Natuurlijk zijn er best bedrijven die crowdfunding als laatste redmiddel inzetten om hun plannen te financieren. De meeste bedrijven zien zakelijke crowdfunding daarentegen als een zeer aantrekkelijk alternatief voor en aanvulling op meer traditionele financieringsvormen.
 
crowdfunding
 

Beweegredenen om crowdfunding in te zetten

De redenen om crowdfunding in te zetten zijn zeer divers en zijn voor elk bedrijf vaak weer anders.

Eigen vermogen versus vreemd vermogen

Er zijn bedrijven die graag hun eigen vermogen willen versterken om hun plannen te realiseren. Zij bieden in hun crowdfunding campagne als compensatie voor de inleg een aandeel in het bedrijf en dus een deel van de winst (dividend). Het nadeel is, dat zij een stuk van hun bedrijf afstaan. Het voordeel is, dat er veel minder tijdsdruk is om de plannen uit te voeren. Verstrekkers van vreemd vermogen (leningen) krijgen compensatie in de vorm van rente en verwachten dat de leningen binnen een bepaalde termijn zullen worden terugbetaald.

Versterking van het eigen vermogen heeft nog een ander belangrijk voordeel. Het verhoogt de kredietwaardigheid van het bedrijf, doordat de balansverhoudingen gunstiger worden. Dat betekent dat het aantrekken van (tijdelijk) vreemd vermogen makkelijker wordt. Beleggers in Nederland geven tot op heden meestal de voorkeur aan het verstrekken van leningen. Duidelijke afspraken over rente en aflossing versus onzeker dividend.

Startende bedrijven versus gevestigde bedrijven

De mate van risico speelt een rol:
Gevestigde bedrijven zijn meestal niet op zoek naar versterking van hun eigen vermogen. Zij staan al een tijdje op eigen benen en zijn niet snel genegen om een deel van hun bedrijf af te geven. Doen zij dat wel, dan is er vaak sprake van een zeer ambitieus project zoals het openbreken van een buitenlandse markt of de overname van een ander bedrijf. Meer variabelen, meer onzekerheden, dus dan is versterking van het eigen vermogen verstandiger dan het ophogen van het vreemde vermogen.

Onzekerheden spelen bij startende bedrijven bijna altijd een flinke rol. Daar is versterking van het eigen vermogen dan ook gebruikelijk. Het product of dienst moet zich nog bewijzen en dat geldt vaak ook voor het ondernemerschap. Tussen een goed idee en succesvolle uitbating ervan zit genoeg ruimte voor vallen en opstaan. Eigen vermogen heeft dan meer geduld dan vreemd vermogen.

Gemeenschappelijke redenen:

Verlaging van afhankelijkheid:
Een aantal redenen om crowdfunding in te zetten gelden voor zowel startende als gevestigde bedrijven. Door crowdfunding onderdeel te maken van een financieringsmix wordt de afhankelijkheid van één enkele geldverschaffer verkleind. Om zowel praktische en dus ook strategische redenen worden de financieringsbehoeften vaak door meerdere vormen van geldverschaffing afgedekt.

Overgangsfinanciering:
Niet zelden wordt crowdfunding ook ingezet als een opstap naar een langdurige financiering. Zo wordt vastgoed in de (ver)bouwfase steeds vaker gefinancierd met een kortlopende lening (crowdlending), die vervolgens wordt afgelost uit de opbrengst van een langjarige hypothecaire lening.

Publieke validatie en feedback:
Misschien wat verrassend, maar er zijn ook niet-financiële redenen om crowdfunding in te zetten. Lanceren van een crowdfundingcampagne betekent dat een groot publiek wordt aangesproken en bekend gemaakt wordt met het te financieren project (product of dienst).

Dat is een prima gelegenheid om de mening van het publiek te peilen. Een goede campagne laat ruimte voor feedback en die is natuurlijk van groot belang voor het bedrijf.

Een succesvolle crowdfundingcampagne is een geweldige motie van vertrouwen voor het bedrijf. Voor de directie van het bedrijf betekent het een duidelijke bevestiging dat men op de goede weg is. Bovendien ontsluit het de toegang tot andere financieringsvormen.

Bijzondere redenen voor het inzetten van crowdfunding

MVO oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen, is een zaak die door heel veel ondernemingen serieus wordt genomen. Dat geldt in het bijzonder voor ondernemingen die in de schijnwerpers staan en door hun bekendheid extra verantwoording dragen. Deze (vaak) multinationals gebruiken steeds vaker crowdfunding om hun innovaties op de markt te brengen. Bedrijven als Canon, Gilettes en Lego introduceren zo (vooralsnog) exclusieve producten via een crowdfundcampagne.

Zij bereiken daarmee onder meer:

  • het binnenhalen van extra financiële middelen
  • het afzetten van hun producten onder een trouwe achterban
  • waardevolle feedback op deze "open" innovatie
  • gratis promotie door sneeuwbaleffect
  • verbetering van hun reputatie als innovators
  • MVO: ervan uitgaande dat de producten de levenskwaliteit van de consumenten verbeteren

De redenen om crowdfunding in te zetten zijn zeer divers en soms ook verrassend. De voordelen ervan voor de bedrijven zijn overtuigend. Het verklaart ook de snelle groei van dit fenomeen en het laat zich aanzien dat die positieve trend zich zeker zal voortzetten. Jaar in jaar uit groeit zakelijke crowdfunding gemiddeld zo'n 30% en heeft daarmee een belangrijke plek veroverd op de lokale kapitaalmarkt!