Een groot aantal MKB bedrijven, zowel startende als verder gevorderde, vallen tussen wal en schip als het gaat om het aantrekken van financieringen. Dat is niet per se vanwege het risicoprofiel van deze bedrijven, maar heeft meer te maken met de omvang van de verlangde financiering.

alternatieve financiering

Banken zijn steeds minder geïnteresseerd in het verstrekken van kleinere leningen en kredieten (< €250.000). Strakke regulering en hun overhead maken kleine kredieten onrendabel. Dit geldt trouwens ook voor institutionele investeerders. In de praktijk leidt dat ertoe dat de komende jaren voor ruim 1/3 van dit soort MKB-financieringen een alternatief moet worden gezocht onder particuliere investeerders en de grotere collega MKB-bedrijven.

Dat brengt de volgende uitdagingen met zich mee:

  • Deze groep van particuliere investeerders en MKB bedrijven zijn niet georganiseerd en hoe kunnen zij bewust worden gemaakt van deze investeringsmogelijkheden?
  • Zijn er voldoende transparante online marktplaatsen waar vraag en aanbod elkaar makkelijk kunnen vinden?
  • Wat kan en moet de overheid doen om beleggers te stimuleren deel te nemen in deze financieringen?

Bekendheid van alternatieve financieringen als crowdfunding onder het grote publiek

Uit enquêtes blijkt dat de meeste ondervraagden crowdfunding associëren met donaties voor goede doelen. Dat is niet zo gek als je ziet hoeveel media aandacht dit soort sympathieke initiatieven krijgen. Zakelijke crowdfunding initiatieven hebben in de regel niet deze knuffelwaarde, en zullen daarom niet gauw op de televisie en in de kranten besproken worden. Dat is jammer, gezien het grote economische belang dat ermee samenhangt.

Het is dan ook vooral aan de crowdfunding platforms om dit bewustwordingsproces aan te sturen. Zo kun je zien dat wij bij Geldvoorelkaar.nl niet alleen onze eigen website promoten, maar ook een algemene informatieve website op het gebied van crowdfunding in de lucht hebben: Crowdfunding.nl. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met organisaties als Credion, die met hun vele kantoren ook helpen met de verspreiding van het "woord".

Al die inspanningen leiden er weliswaar toe dat het aantal financieringen via crowdfunding platforms jaarlijks tussen de 30 en 40% groeien, maar er blijft nog een enorm onbenut potentieel over. Nog veel werk aan de winkel dus!

Zijn er voldoende transparante online marktplaatsen voor MKB financieringen?

Er zijn tientallen crowdfunding platforms in Nederland. De bekendste is Geldvoorelkaar.nl, op de hielen gevolgd door Collin Crowdfund en op afstand door platforms als Lendahand, Kapitaal op Maat, Matching Kapitaal etc. Er zijn ook nieuwe initiatieven als NXChange, volgens hun website "A full-service exchange platform for tokenized securities and digital assets", waar ook besloten vennootschapen terecht kunnen.

Gebrek aan online marktplaatsen lijkt er niet te zijn, hoewel er gezien de potentie wellicht nog plaats is voor meer platforms. Het blijkt dus vooral een kwestie van bewustwording van het fenomeen zakelijke crowdfunding te zijn. Dat zou gezien de vele voordelen van zakelijke crowdfunding niet al te moeilijk behoeven te zijn.

De rol van de overheid bij alternatieve financieringen

De Nederlandse overheid is zich weliswaar steeds meer bewust van de belangrijke plaats die alternatieve kredietverstrekkers innemen in de samenleving, maar vervult bepaald geen stimulerende rol. Er worden kleine stappen gezet. Zo kunnen Mkb-bedrijven, die door de coronamaatregelen extra steun nodig hebben, nu via crowdfunding geld ophalen waarbij de overheid garant staat.

Vooral de belastingen, met name de vermogensrendementsheffing op hogere inkomens, schrikken vermogende mensen/ondernemers af om hun geld te investeren in de MKB bedrijven. Het fictieve rendement dat in Box 3 gehanteerd wordt is ook niet meer van deze tijd. De overheid heeft aangekondigd dat daar op termijn wat aan gedaan zal worden. Dat klinkt allemaal niet erg overtuigend en zal de MKB bedrijven waarschijnlijk niet al teveel helpen.

De overheid zou de Belgische regelingen als voorbeeld voor effectieve maatregelen kunnen nemen. De Belgische Winwinlening, een regeling om een achtergestelde lening te verstrekken tegen een laag rentepercentage en de herinvoering van de Durfkapitaalregeling (verstrekken van eigen vermogen om de solvabiliteit van een bedrijf te verhogen) hebben daar positief uitgepakt.

Momenteel vormen de (belasting)regels/overheidsmaatregelen omtrent de MKB-sector echter nog een barrière voor kredietverstrekkers. Ook in de troonrede zijn geen maatregelen aan te treffen die daar nu verandering in brengen.

Conclusie

De crowdfunding sector zal nog hard moeten werken aan haar bekendheid onder beleggers. Nog te weinig mensen zijn goed op de hoogte van de beleggingskansen die crowdfunding te bieden heeft. De alsmaar groeiende berg aan spaargeld staat nu stof te vergaren op spaardepositorekeningen die praktisch geen rendement geven. De berg wordt dus nu snel aangevreten door inflatie en eventueel belasting over fictief rendement. Dat terwijl er toch een aantrekkelijk rendement kan worden gemaakt via crowdfunding.

Daarnaast is er ook voor de overheid een belangrijke rol weggelegd. Obstakels moeten worden weggehaald, zodat ook belastingtechnisch beleggen via crowdfunding aantrekkelijker wordt. Gezien de grote behoefte bij heel veel MKB bedrijven aan alternatieve financiering, kan de overheid niet achter blijven. Sparen wordt nu bestraft en dat is zeker op lange termijn, economisch niet verantwoord.