Crowdfunding heeft de laatste 10 jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De crowdfunding markt is in die tijd hard gegroeid en ook dit jaar zet die trend zich onverminderd voort. Elk jaar worden meer financieringen van de traditionele banken afgesnoept. Waar banken ooit 90 procent van de financieringsbehoefte vervulden, ligt dat percentage nu rond de 80%. De verwachting is dat hun aandeel de komende jaren nog verder zal terugzakken, misschien wel tot 60%. Is deze verwachting gerechtvaardigd?
 
crowdfunding markt

Waarom is de crowdfunding markt zo hard gegroeid?

Standpunt investeerder:

 • Hoger rendement dan de traditionele alternatieven. (rente op spaardeposito's en obligaties praktisch 0, dividenden afwezig of laag)
 • Goede balans tussen rendement en risico.
 • Crowdfunding is stabiel, terwijl de beurzen flink kunnen schommelen.
 • Goede diversificatie mogelijk: meerdere eitjes in het mandje.
 • Lage kosten, crowdfunding platforms werken zeer efficiënt.
 • Gemak: crowdfunding platforms doen het meeste werk, screening, begeleiding en rapportage.
 • Variatie: hoog/laag rendement/geografische spreiding/groot/klein/lang/kort etc.

Standpunt van de lener:

 • Verlaging van afhankelijkheid van één enkele geldverschaffer.
 • Financiering via crowdfunding is minder complex en sneller.
 • Crowdfunding platforms begeleiden en zijn een goed klankboord.
 • Passende financiering, eventueel een financieringsmix of een praktische overgangsfinanciering naar bijvoorbeeld langdurige hypothecaire financiering.
 • Publieke validatie en feedback. Ziet het publiek jouw financieringsaanvraag zitten, dan zal het met de commerciële levensvatbaarheid van je project ook wel goed zitten.
 • Gratis reclame: een crowdfundingcampagne bereikt via de social media een groot publiek en is gericht op onze grote beleggers community.

Toekomstige groei

De verwachting is dat de huidige groei de komende jaren zich onverminderd zal voortzetten. Dat betekent dat de crowdfunding markt waarschijnlijk elk jaar met ten minste 30% zal toenemen. Er is geen reden om aan te nemen, dat de argumenten die hierboven zijn weergegeven, aan kracht zullen inboeten. Steeds meer marktparticipanten zullen zich bewust worden van de aantrekkelijkheid van crowdfunding. Bovendien zullen de huidige participanten hun positieve ervaringen steeds meer naar buiten dragen en delen met hun achterban.

De professionele platforms hebben tienduizenden geregistreerde investeerders, die ervoor zorgen dat nieuwe projecten zo vol zitten. De mond-tot-mond reclame van deze investeerders is één van de belangrijkste groeifactoren. Enthousiaste ambassadeurs, gekoppeld aan de massale online aanwezigheid van de platforms, dragen enorm bij aan de reputatie van de platforms. En vergeet niet, vooral in geldzaken zijn reputatie en vertrouwen van cruciaal belang.

Kijkend naar de mate van marktpenetratie van crowdfunding in landen als Groot Brittannië en de Verenigde Staten, dan blijkt dat Nederland nog behoorlijk achter loopt. Dat komt enerzijds doordat crowdfunding daar veel eerder ontstaan is en anderzijds doordat crowdfunding in de vorm van kapitaaldeelname daar veel populairder is. Wellicht dat deze vorm van crowdfunding op den duur ook hier meer ingang vindt bij de beleggers.

Externe groeifactoren

 • Lage rente:
  De lage rente heeft de laatste jaren ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld. Het rendement op crowdfunding projecten is zeer aantrekkelijk. Gezien de kwetsbaarheid van de Europese economie lijkt er voorlopig geen einde te komen aan het lage rentebeleid van de ECB.
 • Strenge regulering bankensector:
  Banken hebben hun eigen regelgeving flink aangescherpt en hebben te maken hebben met strenge solvabiliteitsratio’s. Dat maakt het traject van kredietaanvragen behoorlijk gecompliceerd, traag en veel duurder dan bij een crowdfunding traject. Kleinere kredieten zijn dan ook niet interessant voor de banken. Ook moeten banken steeds grotere buffers aanhouden om klappen op te vangen. Allemaal zaken die hun concurrentiepositie ondermijnen.
 • Aanbod duurzame projecten:
  De verwachting is dat het aanbod van duurzame projecten de komende jaren sterk zal oplopen (van 2016 tot en met 2018 zijn bijna 2.500 duurzame projecten gefinancierd via ruim 150.000 investeringen). Sympathie is een belangrijke factor bij duurzaamheid en crowdfunding platforms weten een groot publiek te bereiken.
 • Regulering van de Europese crowdfunding markt:
  Europa streeft ernaar een grote interne kapitaalmarkt te creëren. Op dit moment bestaat er in elk land nog een losstaande crowdfundingmarkt, in plaats van dat er één overkoepelende crowdfunding markt. Je kunt je voorstellen, dat de mogelijkheden voor investeerders en ondernemers enorm zouden toenemen wanneer zij toegang zouden krijgen tot die grote overkoepelende markt. De Europese Commissie is daarom recentelijk met een voorstel gekomen om een goed geregelde interne kapitaalmarkt te creëren. Belangrijke punten:

  1. vergunning nodig om over de grens te kunnen opereren
  2. projecten zonder prospectus kunnen gemaximaliseerd worden tussen 1 en 8 miljoen euro
  3. minimaal bedrag per investeerder van € 1.000,-
 • Initial Coin Offerings (ICO's) en Initial Exchange Offering (IEO's):
  Deze nieuwe vorm van crowdfunding staat nog in de kinderschoenen. In ruil voor je investering in een bedrijf ontvang je een token. Die tokens kun je verhandelen op speciaal daarvoor ingerichte beurzen (cryptocurrencies gebaseerd op blockchain technologie). Beurzen waarop die coins verhandeld worden, zijn echter nog behoorlijk volatiel. Op het moment dat die beurzen stabieler worden, zou deze vorm van crowdfunding weleens een grote vlucht kunnen nemen.

Conclusie

Alle signalen staan op groen voor crowdfunding. De verwachting is dat de markt exponentieel zal groeien. Wereldwijd zou de crowdfunding markt de komende 4 jaar weleens met 80 miljard euro kunnen gaan toenemen.